Företrädare för tysk underrättelsetjänst har anklagat den iranska regimen för att fortsätta sitt arbete med att ta fram missiler med kärnstridsspetsar. Detta rapporterade den tyska dagstidningen Der Tagesspiegel.

”Trots atomavtalet [som ingicks med stormakterna i juli 2015] har Iran inte upphört med sina illegala aktiviteter i Tyskland. Mullornas regim har, enligt säkerhetskällor, också i år försökt införskaffa materiel från [tyska] företag till sitt atomprogram och missilproduktion”, skrev der Tagesspiegel på fredagen.

Tidningen tillade: ”Iran har [enligt säkerhetskällorna] uppenbarligen inte givit upp sitt långsiktiga mål att bli en kärnvapennation med förmåga att montera kärnvapen i raketer.”

Artikeln, som skrevs av tidningens korrespondent i säkerhetsfrågor Frank Jansen, tog upp Irans förbjudna aktiviteter i delstaten Nordrhein-Westfalen, där mängden förvärvsförsök minskade från 141 stycken 2015 till 32 stycken år 2016. Det mesta av Irans upphandling berörde dess ballistiska missilprogram.

Jansen, som är en av Tysklands mest framträdande journalister när det gäller arbetet mot terror, radikal islamism och nynazism, skrev i sin artikel att: ”Säkerhetsexperter hävdar att Iran är väldigt intresserat av utrustning som kan förlänga räckvidden på dess missiler. Enligt säkerhetskällor skall meningsskiljaktigheter inom regimen lett till färre försök att förvärva kärnteknologi. President Hassan Rouhani vill sakta ner [atomprogrammet] medan pasdaran, det paramilitära iranska revolutionsgardet (IRGC) till varje pris vill fortsätta kärnteknikprogrammet.”

Jerusalem Post rapporterade i oktober och i juli att Iran under 2016 gjorde fler än 30 försök att anskaffa utrustning för sina atom- och missilprogram. Jerusalem Post gick då igenom 17 tyska underrättelserapporter som en del i en serie undersökande artiklar om Irans många aktiviteter i Tyskland. Aktiviteter som inkluderar kärnteknik, missiler, samt kemiska och biologiska vapen.

Enligt underrättelsetjänsten i delstaten Hamburg försökte Iran få tag på avancerad missilteknologi: ”Det finns inga bevis för en iransk helomvändning när det gäller atompolitiken under 2016 [efter att föregående år ha skrivit under avtalet].”

Benjamin Weinthal

Publicerad i Jerusalem Post 18 oktober 2017

- - -
Artikeln i tyska Tagesspiegel:
Teheran stark an deutscher Raketentechnik interessiert

Fler artiklar