Fråga 2018/19:892 Sveriges bistånd till UNRWA

av Boriana Åberg (M)
till Utrikesminister Margot Wallström (S)

FN:s organisation för hjälp till palestinska flyktingar, UNRWA, anklagas i en uppmärksammad granskningsrapport för omfattande maktmissbruk, korruption och nepotism. Länder som Schweiz, Nederländerna och Belgien har stoppat alla utbetalningar till organisationen på grund av uppgifterna i rapporten.

Redan tidigare har UNRWA beskyllts bland annat för att sprida antisemitism, vilket har resulterat i att USA har dragit in sitt bistånd. Förra året var Sverige den fjärde största bidragsgivaren, och de senaste tio åren har Sverige betalat ut 6,2 miljarder till UNRWA. 

Därför vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att de svenska skattebetalarnas pengar inte ska gå till en ifrågasatt och kritiserad organisation som UNRWA?

Inlämnad 16 augusti 2019

Boriana Åberg (M)

- - -

Svar på skriftlig fråga 2018/19:892 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Sveriges bistånd till UNRWA

Boriana Åberg har frågat utrikesministern vilka åtgärder hon ska vidta för att avsluta bidrag till FN:s flyktingorganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA).

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

UNRWA:s verksamhet syftar till att bemöta de humanitära behoven hos Palestinaflyktingar, och organisationen arbetar konkret med att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet. UNRWA är en humanitär organisation som förutom stöd till Västbanken och Palestinaflyktingar i värdländerna även bedriver nödappellsverksamhet i Syrien och i Gaza. UNRWA tillhandhåller livsmedelsstöd till över en miljon människor i enbart Gaza, men även i Syrien, där en stor del av UNRWA-flyktingarna har tvingats fly minst en gång inom landet under kriget. Utan tillräckliga bidrag från givarländer skulle människor drabbas allvarligt.

Idag är omkring 5 miljoner Palestinaflyktingar berättigade stöd från UNRWA. Av dessa bor cirka en tredjedel i flyktingläger som administreras av organisationen. UNRWA tillhandahåller bland annat grundskoleutbildning för cirka 520 000 barn, primärvård till omkring 3,4 miljoner flyktingar och ger livsmedelsstöd och/eller kontantstöd till omkring 1,7 miljoner särskilt utsatta flyktingar. Enligt UNRWA:s beräkningar våren 2018 är exempelvis omkring 50 procent av befolkningen i Gaza direkt beroende av UNRWA:s livsmedelsstöd. Det senaste året har de humanitära behoven i Gaza ökat kraftigt sedan över 30 000 palestinier skadats i samband med protester för rätten att återvända. Enligt FN:s kontor för humanitär samordning har fler än 7 000 av dem skjutits med skarp ammunition genom det stängsel som avgränsar Gaza från Israel. Utan stöd från UNRWA finns det risk för att radikala grupper som Hamas skulle stärkas och att stabiliteten skulle hotas på Västbanken, liksom i Libanon, Syrien och Jordanien.

Påståenden om att UNRWA skulle legitimera antisemitism eller terrorism har gång på gång visats vara felaktiga. MOPAN, ett antal givarländers nätverk för utvärdering av multilaterala organisationers arbete, har nyligen gjort en utvärdering av UNRWA som i hög grad ger organisationen gott betyg i att leva upp till sitt mandat i en resursträngd miljö.

Regeringen känner till den internrapport som Boriana Åberg hänvisar till och som innehåller anklagelser mot UNRWA:s ledning samt att vissa länder valt att frysa sina utbetalningar till UNRWA tills dess att utredningen är färdig. Uppgifterna utreds av FN:s kontor för intern översyn (OIOS), vilket assisterar generalsekreteraren i att utföra sitt översynsuppdrag och resultatet av utredningen väntas presenteras i höst. I detta skede är det viktigt att den oberoende utredningen kan färdigställas innan åtgärder vidtas. Sverige har redan betalat ut det planerade stödet till UNRWA för 2019 som i år uppgår till 483 miljoner kronor. EU har också betalat ut sitt stöd till UNRWA för 2019, vilket uppgår till 82 miljoner euro.

Det är viktigt att hålla isär frågan om UNRWA-ledningens agerande från frågan om stödet till UNRWA:s mandat och verksamhet. De humanitära behoven för Palestinaflyktingar är fortsatt allvarliga. Det är därför av största vikt att UNRWA kan fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet.

De palestinska flyktingarna har rätt till en rättvis och långsiktig lösning på sin utsatta situation. I frånvaro av en sådan lösning har det internationella samfundet en skyldighet att stödja dem och bidra till en dräglig tillvaro. Som i de flesta fall av utdragna konflikter måste en politisk lösning till i konflikten mellan Israel och Palestina, inklusive ett slut på den israeliska ockupationen och den växande bosättningspolitiken. Jämte bland annat frågan om gränser mellan Israel och Palestina och Jerusalems status är de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sitt hemland en av de slutstatusfrågor som parterna i konflikten måste förhandla om i en fredsuppgörelse.

Regeringens bedömning är att svenskt stöd till UNRWA bidrar till den biståndspolitiska målsättningen: att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Stockholm den 28 augusti 2019

Peter Eriksson (MP)

Fråga och svar har publicerats på riksdagens hemsida.

- - - - -

Läs även Christina Toledano Åsbrink:
Därför måste UNRWA läggas ner

Fler artiklar