Tidningen Världen idag ställde nio frågor till nomineringsgrupperna inför söndagens kyrkoval. Här återger vi resultatet av den fråga som gäller Israel. För enkäten i sin helhet, gå till artikeln: Detta vill nomineringsgrupperna. 

Israelfrågan löd:

Svenska kyrkan har fått kritik för att inta en pro-palestinsk hållning i konflikten mellan israeler och palestinier. Hur ska kyrkan förhålla sig till Israel anser ni?

Svaren:

Karl-Gunnar Svensson, Kristdemokrater för En levande kyrka (KR)
* Svenska kyrkans hållning ska inte vara pro-palestinsk, pro-israelisk, anti-palistinsk eller anti-israelsk. Svenska kyrkans hållning ska alltid vara pro-fred och anti-våld.

Anki Erdmann och Berit Bornecrantz Dias, Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
* Frågan är oerhört infekterad och det är därför viktigt att förhålla sig neutral till de båda staterna, som båda äger frågan. Man måste lyssna med respekt på dem båda. Det pågår mycket interreligiös dialog mellan israeler och palestinier. Dialogen kan vara enda vägen att få våldet att upphöra.

Kenneth Nordgren, Fria liberaler i Svenska kyrkan (FiSK)
* Solidariskt kritisk med Israel som stat. Det är självklart att hävda Israels rätt att leva i fred och säkerhet liksom det är lika självklart att Israel måste följa humanitär och internationell rätt vilket måste medföra ett upphörande av en repressiv politik mot palestinsk befolkning.

Marja Sandin-Wester, Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK).
* Kyrkan ska absolut ta ställning mot Israels förtryck av palestinierna. Israel bryter mot FN-resolutioner och förtrycker och kränker människor. Bosättningarna och muren är fruktansvärda övergrepp. Kyrkan tar ställning för freden och alla människors lika värde.

Lars G Linder, Socialdemokraterna (S).
* Svenska kyrkan ska i all sin internationella verksamhet alltid stå upp för människovärdet och varje individs rätt, precis som Jesus. Det innebär att Svenska kyrkan ska stå upp för den internationella rätten och folkrätten också i konflikten mellan israeler och palestinier.

Hans-Olof Andrén, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)
* Genom Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem deltar kyrkan i dialogen mellan framförallt kristna och judar. Vår naturliga samtalspartner är förstås ELCJHL, den lutherska kyrkan i Palestina med sin välkända biskop, Munib Younan, tills nyligen ordförande i Lutherska Världsförbundet. Svenska kyrkan arbetar för fred och kräver att båda sidor upphör med allt folkrättsvidrigt våld och säkerställer respekten för de mänskliga rättigheterna. Staten Israel bildades efter ett beslut inom det internationella samfundet genom FN. Det internationella samfundets hållning är idag att ockupationen av palestinska områden, liksom bosättningar på Västbanken, ska upphöra, för att kunna åstadkomma en fredlig och bestående lösning som tillgodoser behoven hos båda de berörda folken. Båda har rätt att leva i trygghet inom säkra och erkända gränser. Detta ansluter sig Svenska kyrkan till, vilket syns rimligt. 

Peder Fohlin, Kyrklig samverkan i Visby stift (KSV)
* Israel och det judiska folket måste mötas med respekt och förståelse, dess historia är viktig för kristenheten och kan aldrig förbigås. Därför måste det finnas en positiv inställning till Israel

Mats Hagelin, Borgerligt alternativ (BA)
* Med respekt för att detta är en ytterst komplicerad fråga.

Aron Emilsson, Sverigedemokraterna (SD)
* Ja och vi delar den bedömningen. Svenska kyrkan har haft en alldeles för pro-palestinsk hållning och varit alltför ensidigt kritiska gentemot Israel. Kyrkan måste ompröva sin hållning och etablera en mer balanserad och Israel-vänlig hållning.

Inger Fredriksson, Centerpartiet (C)
* -

Claes Björndahl, Öppen kyrka (ÖKA)
* Som nomineringsgrupp har vi ingen uppfattning i frågan.

Bertil Murray, Frimodig kyrka (FK)
* Uttalanden med ensidig Israelkritik har djupt skadat kyrkan och gynnar inte freden. Generellt är Svenska kyrkan för snabb med att göra politiska uttalanden. Svenska kyrkan varken kan eller har uppdraget att lösa den mycket djupa konflikten.
Israel har en självklar rätt att leva inom säkra gränser. Dessa gränser måste fastställas genom förhandlingar där båda sidor går in med ett gott hjärta och öppet sinne.

Enkäten utförd av Samuel Teglund. Publicerad i Världen idag 13 september 2017. Se enkäten i sin helhet på tidningens hemsida

Fler artiklar