Drygt 600 ombud för närmare 300 församlingar i Equmeniakyrkan samlas på onsdagskvällen till kyrkokonferens på Tånga Hed utanför Vårgårda i Västergötland. En fråga på dagordningen är hur samfundet ska förhålla sig till konflikten mellan Israel och Palestina.

Kyrkokonferensen är Equ­me­nia­kyrkans högsta beslutande organ, och samlas i år för sjätte gången sedan Metodistkyrkan i Sverige, Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan gick samman 2011.

Liksom förra året innehåller dagordningen en punkt som handlar om hur samfundet ska förhålla sig till konflikten mellan Israel och Palestina, och om hur den ska beskrivas.

Upprinnelsen är två snarlika motioner inför förra kyrkokonferensen: en från Uppsala missionsförsamling och en från 57 medlemmar från Equmeniakyrkan Växjö, Alvesta missionskyrka och Ansgarskyrkan Lidingö.

Motionärerna ville bland annat "rekommendera församlingar och enskilda att avstå från transaktioner med koppling till av Israel ockuperat område i Palestina", och "uppmana de politiska partierna i Sverige att verka för en tillämpning av internationell lagstiftning som omöjliggör ockupation".

Men i stället för att läggga fram motionerna för diskussion och beslut, bad kyrkostyrelsen ombuden att ställa sig bakom ett uttalande som Kyrkornas världsråds exekutivkommitté kom med 2015.

Här nämns vare sig bojkott eller handel. Däremot slår man fast att Israels ockupation av tilltänkt palestinskt område är "det grundläggande hindret för fred" och slår ner på Israels bosättarpolitik.

"Ett upphörande av ockupationen är en nödvändig grund för en långvarig, hållbar och rättvis fred i det heliga landet. Fortsatt bosättningspolitik och brist på respekt för tidigare överenskommelser leder till ökad brist på hopp och tillit samt blir till skada för båda folken", står det bland annat.

Det uttalandet kunde inte kyrkokonferensen ställa sig bakom utan vidare, och ärendet återremitteras till kyrkostyrelsen, som inför årets kyrkokonferens öppnar för en diskussion inom ramen för samfundets konsensusförfarande.

– Vi har redan provat majoritetsvägen och det har inte riktigt fungerat i den här frågan, säger Andreas Möller, ledamot i kyrkostyrelsen.

– Hos oss är det inte konstigt att en församling arbetar jättehårt för det här med att inte handla varor producerade på ockuperat område, medan en annan församling arbetar lika hårt för Israels sak. Men det blir väldigt besvärligt om man ska försöka enas om något sådant.

En församling som tycker att kyrkokonferensen inte ska fatta några nya beslut i frågan om Israel och Palestina är Donsö Missionsförsamling.

Församlingen kommer till Vårgårda med ett yttrande där de yrkar avslag på både motionerna från 2016 och på kyrkostyrelsens förslag till uttalande samma år.

– Dels tycker vi att det här är en alldeles för stor och komplex fråga för att behandla i en kyrkokonferens, inte minst för att det finns en stor spännvidd inom samfundet, säger pastor och föreståndare Pelle Marklund.

– Dessutom har vi redan tagit ett beslut på 2013 års kyrkokonferens om att stödja de kristna i Mellanöstern, och vi menar att det är tillräckligt för oss som kyrka.

Församlingen passar i sitt yttrande på att efterlysa mer samarbete med de messianskt troende i Israel.

– I de samarbetsorgan som Equmeniakyrkan finns med i är arbetet i stort riktat mot palestinska kristna, och det är något som vi tycker är bra och ska fortsätta. Men vi tycker att vi också ska försöka hitta kanaler för att stödja messiastroende judar, säger Pelle Marklund.

– Personligen menar jag att det finns en lösning på konflikten, och det är Jesus.

Fler artiklar