Konflikten mellan Israel och Palestina har åter blossat upp under våren. Terrororganisationen Hamas som styr på Gazaremsan har skickat över 200 rakter mot civila mål i Israel och eskalerat användningen av brinnande flygande drakar som skickas mot israeliska åkrar.

Tack vare det israeliska luftförsvaret Iron Dome, välutbyggda skyddsrum och ett härdat folk har Israel klarat sig relativt lindrigt undan terrorn. En ung israelisk soldat blev häromveckan ihjälskjuten av en palestinsk krypskytt och över tusen bränder har dock startats av de otaliga brandbomberna.

Konflikten är lång med många bottnar men i valet mellan att stödja en demokratisk rättsstat och en terrorstödjande diktatur bör Sverige inte tveka.

Samtidigt som terrorn eskalerar har den nuvarande regeringen med utrikesminister Margot Wallström (S) gjort sig omöjlig i Mellanösterns enda demokrati: Israel. Den rödgröna regeringen erkände Palestina som stat år 2014 trots att de folkrättsliga kraven inte är uppfyllda. De har inte har kontroll över territoriet som dessutom är uppdelat i två delar som styrs av två rivaler: Hamas på Gazaremsan och Fatah på Västbanken.

Hamas utövar ett stenhårt förtryck mot befolkningen som saknar grundläggande mänskliga rättigheter och administrationen på Västbanken är korrupt.

Det är denna konstellation som regeringen skickar stora summor svenskt bistånd till. Mellan åren 2014 och 2019 ska totalt 1,5 miljarder kronor av svenska skattebetalares pengar skickas till olika projekt i Palestina.

Den palestinska myndigheten finansierar antisemitisk propaganda och betalar ut ekonomisk ersättning till terrordömdas familjer. Även om svenskt bistånd inte går direkt till denna verksamhet eller som direkt statsstöd möjliggör svenskt bistånd till de palestinska områdena denna verksamhet. Eftersom myndigheterna då kan använda sina resurser till terrorstöd i stället för att förbättra för befolkningen.

En borgerlig regering bör ha som utrikespolitisk ambition att återupprätta goda relationer med Israel. Ett första steg är att återkalla det ensidiga erkännandet av staten Palestina och omedelbart avbryta utbetalningarna av bistånd.

Vidare bör Sverige överväga att flytta ambassaden till Jerusalem. Som suverän stat har Israel rätt att själv avgöra vilken stad som är att anse som landets huvudstad. Till skillnad från Palestina har Israel de facto kontroll över sitt område och demokratiskt och fritt valda politiska företrädare. Vidare är det logiskt att huvudstaden är densamma som staden där den lagstiftande, den exekutiva och den dömande makten har sitt säte. I Israels fall är det Jerusalem och inte Tel Aviv.

Fred i Mellanöstern måste utgå från den enda fungerande civiliserade demokratin. Inte från önskedrömmar och stöd till korruption och terror.

Hugo Selling

Ledare publicerad i Corren 28 juli 2018

Fler artiklar