Antalet våldsbrott med antisemitiska förtecken tilltar i Europa. Terroristattacker som de i Toulouse, Bryssel, Paris och Köpenhamn var samtliga riktade mot judar, av det enda skälet att de var judar.


Utvecklingen går åt fel håll även i andra avseenden när det gäller spridning av antisemitiska föreställningar. Förföljelse och trakasserier mot personer med judisk bakgrund ökar i flera av EU:s medlemsländer.

Med anledning av denna utveckling röstade Europaparlamentet i dag om en resolution som rör antisemitismen i Europa. Syftet med resolutionen är att enas om en gemensam europeisk definition av antisemitism och i ökad utsträckning använda de europeiska institutionerna för informationsgivning och mellanstatligt utbyte av erfarenheter i kampen mot antisemitism.

Det är ingen hemlighet att situationen i Sverige är djupt oroande i det här avseendet. Tidigare i våras stängde synagogan i Umeå efter en längre tid hot och hat. I Malmö riskerar personer med judisk bakgrund att trakasseras och hånas om de bär ett smycke eller en halskedja med Davidsstjärnan.

I rapporten "Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige" larmade den statliga myndigheten, Forum för Levande historia, redan 2005 om den utveckling som vi nu ser. Speciellt illavarslande är enligt rapporten de antisemitiska föreställningar som finns hos de muslimska grupperna i Sverige.

Av rapporten framgår att 39 procent av vuxna muslimer i Sverige har antisemitiska åsikter, bland gymnasieelever från muslimska länder är siffran 55 procent.

Sett i ett europeiskt perspektiv är situationen i Sverige allvarlig, men inte unik. Europeiska unionens Byrå för grundläggande rättigheter publicerade 2013 en av de mest omfattande europeiska undersökningarna av upplevd antisemitism i unionens medlemsländer. 6 000 personer med judisk bakgrund deltog och resultatet var skrämmande.

Mer än en femtedel av de tillfrågade hade egen erfarenhet av antisemitiska incidenter under det senaste året. Och än värre; 29 procent övervägde att emigrera av den anledningen. Detta var fyra år sedan – sedan dess har situationen inte förbättrats.

Kunskapsspridning och upplysning är viktiga EU-verktyg i kampen mot antisemitismen. Samtidigt har de här verktygen saknat udd därför att en gemensam europeisk definition av antisemitism under lång tid har saknats.

Genom resolutionen i Europaparlamentet korrigeras nu detta, medlemsländerna och EU:s institutioner uppmanas att tillämpa den arbetsdefinition av antisemitism som utarbetats av den ansedda organisationen International Holocaust Remembrance Alliance.

Detta är i grunden positiva nyheter, än mer positivt skulle det ha varit om alla partigrupper i Europaparlamentet hade ställt sig bakom hela innehållet i resolutionen. Så blev det nu inte eftersom den Gröna gruppen, med svenska Miljöpartiet i spetsen, tryckte på nej-knappen.

Med stöd av parlamentets kommunister och vissa socialdemokrater röstade miljöpartisterna emot den gemensamma europeiska definitionen av antisemitism på grund av att den "begränsar yttrandefriheten". I sak är detta fel eftersom resolutionen inte är juridiskt bindande och eftersom det finns tydligt formulerat i texten att kritik mot Israel inte är lika med antisemitism.

Det är väl känt att fientligheten mot Israel sitter djupt i svenska vänsterkretsar, det är också bekant att Miljöpartiet har en partikultur där islamism och islamister känner sig hemma.

Det är i sig rätt bedrövligt, än mer bedrövligt blir det när dessa faktorer samverkar i ett agerande som de facto blir ett allvarligt svek mot antisemitismens offer.

Lars Adaktusson 
Europaparlamentariker (KD), ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Debattartikel publicerad i Dagen 1 juni 2017

Lars Adaktussons egen sida: 
http://adaktusson.eu/

_
Se även Judiska Centralrådet i Sveriges pressmeddelande som skickades ut inför parlamentets omröstning: Svenska EU-parlamentariker bör anta ny definition av antisemitism

Fler artiklar