Ur läsarbrev från en av våra medlemmar:


Det är förvånande att det i den svenska rapporteringen, och till och med av somliga svenska analytiker (ex. Björn Brenner vid Försvarshögskolan) fortfarande påstås att Jerusalem skulle vara en ”internationell enklav” (och därför inte kan utgöra Israels huvudstad).

Då har man antagligen sovit under de senaste decenniernas fredsförhandlingar, där Jerusalem tvärtom varit en av huvudfrågorna. Och man har inte begripit vad det var som FN:s delningsplan från 1947 (resolution 181, part III, D) sade när man föreslog en ”internationell” enklav.

Jerusalem skulle tillfälligt vara en FN-styrd internationell enklav i 10 år, räknat från 1948. Detta trots att den judiska befolkningen i Jerusalem var i majoritet sedan mitten på 1800-talet, dvs. i ett sekel innan Israel grundades.

Därefter, alltså senast 1958, skulle en folkomröstning hållas för att befolkningen i Jerusalem skulle få avgöra om den tillfälliga internationaliseringen skulle fortsätta eller inte. Av detta följer att en sådan folkomröstning med all sannolikhet hade resulterat i att befolkningsmajoriteten hade röstat för att Jerusalem blir Israels huvudstad.

Men talet om en internationell enklav är idag alltså helt irrelevant, eftersom arabstaterna förkastade denna FN-plan och istället startade ett illegalt anfallskrig med syfte att utplåna det judiska samhället. Delningsplanen (resolution 181 - fulltext), som inte var bindande, är därmed sedan länge förkastad och förverkad.

Det vore önskvärt med ett minimum av saklighet i den svenska rapporteringen och i kommentarerna kring denna fråga. 

[Vi tackar för bidraget! /Red anm]

Fler artiklar