I pågående session med FN:s generalförsamling kommer det antas 14 resolutioner som kritiserar Israel och 5 resolutioner som kritiserar resten av världen. Sedan 2015 har antagits 112 resolutioner som kritiserar Israel och 45 som berör resten av världen.

En av de resolutioner som nyss antogs är utformad så att den förnekar den judiska kopplingen till Tempelberget, en av judendomens viktigaste platser, och bara bejakar den muslimska kopplingen. Detta är fel i sak och kränkande mot Israel. Till skillnad från ett stort antal demokratiska länder protesterar inte Sverige utan röstade aktivt för den kränkande resolutionen tillsammans med flera av världens värsta diktaturer.

Länder som Danmark, Nederländerna, Österrike, Tyskland, Storbritannien, Kroatien, Australien, USA, Canada, Litauen med flera stödde inte resolutionen.

Israel är lika stort som Ångermanland och där bor cirka 9 miljoner personer. I hela världen finns cirkaa 8 miljarder personer. I de utvärderingar som görs rankas Israel som en av världens bästa demokratier och det överlägsna landet i sin region när det gäller mänskliga rättigheter, religionsfrihet, skydd för minoriteter, kvinnors rättigheter och dylikt.

 

Det är därför orimligt att kritik mot Israel dominerar generalförsamlingens arbete. Mobbning av Israel kommer av att världens många människorättskränkande diktaturer med negativ inställning till olika minoriteter som till exempel judar har ett dominerande inflytande i FN.

Fler artiklar