REPLIK. Fredrik Modéus säger att Svenska kyrkan tar avstånd från ersättningsteologin [10/8]. Men BDS är inget annat än en ren och skär sådan, anser Martin Blecher.

Att vara emot ockupation och delar av ett lands politik är moraliskt riktigt. Att stödja rörelser som är emot en nationalstats existens är däremot inte moraliskt försvarbart. Den skiljelinjen tycks både Wanja Lundby-Wedin och Fredrik Modéus vara blinda för.

Att Israel felar och gör, bitvis moraliskt icke försvarbara handlingar, är en sak. Att kyrkan har fokus på det heliga landet med dubbla måttstockar jämfört med liknande konfliktzoner kan delvis förklaras med symboliken som Jerusalem, Bethlehem och Nasaret har för kristendomen, och behöver utifrån detta naturligtvis inte vara automatiskt utslag av kristen antisemitism.

Däremot är Svenska kyrkans stöd till Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS) mer svårargumenterat.

Framträdande palestinier som president Mahmoud Abbas och Sari Nusseibeh avvisar den policy som Svenska kyrkan förespråkar. Norman Finkelstein, en extrem Israelkritiker, har anklagat BDS-rörelsen för att vara oärlig och likställt den med ”en kult” samt menar att dess verkliga avsikt är att förgöra den judiska staten.

När en student från Tel Aviv universitet frågade ledande BDS-aktivisten och grundaren Omar Bargohouti om huruvida BDS skulle upplösas om ockupationen slutade svarade Barghouti nej.

I en annan intervju förklarade han varför det var så viktigt att alla flyktingar skulle återvända: ”Om flyktingarna skulle återvända så skulle vi inte ha en tvåstatslösning. Då skulle vi ha en palestinsk stat jämte en palestinsk stat snarare än Palestina jämte Israel." Det är det som är ulven i fårakläder. Ersättningsteologin som Kairosdokumentet och Svenska kyrkan i förlängningen, stöder.

Hur kan Svenska kyrkan vara totalt omedveten och ignorant inför BDS-grundaren Omar Barghoutis uttalanden? Hur kan Svenska kyrkan i sitt ivriga försvar till BDS, återigen, vara totalt omedveten inför att BDS-rörelsen är emot att Israel definierar sig utifrån hur landet själv ser sig, nämligen som en judisk stat?

Antisemitism är ofta något oförklarligt eftersom den alltid återkommer i olika förklädnader. Svenska kyrkans vurmande för bojkott, tidigare i form av HOPP-kampanjen och nu i form av BDS, visar att historien sitter i oavsett hur hårt man vill förklä den som något annat, och att man inte kan bli fri från gamla synder hur ofta man än biktar sig.

Detta har pensionerande prästen Åke Lion uppmärksammat i Kyrkans Tidning i sin artikel Antisemitismen finns i kyrkan. Dessutom påvisar Svenska kyrkan det själv genom att konsekvent fortsätta bjuda in ersättningsteologen Mitri Raheb, trots argument från ledande företrädare om att man tar avstånd från teologin.

Det går inte att tala med kluven tunga. Antingen distanserar man sig resolut från något eller så gör man det inte.

Martin Blecher
Författare till boken Vem säger vad? Röster för och emot en tvåstatslösning mellan Israel och Palestina

Debattartikel publicerad i Kyrkans Tidning 17 augusti 2017

_
Martin Blechers artikel en av de allra mest lästa hos Kyrkans Tidning just nu. En annan artikel mycket läst artikel är ”Står biskopsmötet bakom den extrema BDS-rörelsen?” av Johanna Andersson och Annika Borg (7 aug).
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/star-biskopsmotet-bakom-den-extrema-bds-rorelsen

Fler artiklar