Utdrag ur en längre intervju. Besök tidningen för att kunna läsa texten i dess helhet.

Den nuvarande regeringens engagemang för Palestina är ett stort irritationsmoment för Liberalerna, som anser att det svenska Palestinabiståndet bör göras om i grunden. Partiet var helt emot det svenska erkännandet av Palestina och anser att Sverige i stället borde skärpa tonen mot landets ledare.

”Det har i Palestina inte hållits val på över ett decennium, korruptionen är omfattande, homosexuella förtrycks, kritiska röster tystas och antisemitisk våldspropaganda flödar utan att ansvariga reagerar”, är ett uttalande från Liberalerna. När den palestinske presidenten Abbas i ett tal i våras hävdade att de historiska fientligheterna mot judar berodde på att de hade varit inblandade i ocker och penningutlåning krävde Liberalernas ordförande Jan Björklund att biståndet skulle frysas helt.

Palestina fick 490 miljoner svenska biståndskronor förra året via Sida och var därmed det femte största mottagarlandet, efter Afghanistan, Tanzania, Mocambique och Somalia.

– Jag upplever att Sverige är närmast helt kravlöst gentemot PLO (den inofficiella palestinska regeringen) och palestinska ledare. PLO betalar ut lön till personer som är dömda för terroristbrott. Det kan handla om personer som har dödat obeväpnade människor, barn och gamla, och som nu betraktas som hjältar. Man uppkallar skolor, torg och gator efter människor som begått verkligt bestialiska handlingar. Jag tycker inte att det är rimligt att vi så okritiskt slussar biståndsmedel till den typen av administrationer, säger Fredrik Malm.

Omvärlden kontaktar Fredrik Malm efter intervjun och ber om källor till påståendena ovan. Han hänvisar till Wikipedia som tar upp en palestinsk fond som avser utbetalningar till palestinska fångar, den sk, Martyrfonden, med ett 30-tal länkar till främst officiella israeliska källor. 

Enligt Sida och biståndsministern, som svarat på flera frågor i Riksdagen om det svenska biståndet till Palestina, utgår inget stöd direkt till den palestinska myndigheten utan till civilsamhällesorganisationer och olika internationella organ. Detta bistånd förmedlas enligt samma regelverk och principer som biståndet till övriga svenska samarbetsländer.

Samtidigt anser Liberalerna att den israeliska bosättningspolitiken liksom ockupationen av Palestina är problematisk och vill se en tvåstatslösning. Men både det svenska erkännandet av Palestina och USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad är käppar i hjulet för en sådan lösning, anser Malm.

– Palestinierna behöver vänner som kan påverka Israel. Sveriges agerande har gjort att man har förlorat en sådan vän, eftersom det ledde till kraftigt försämrade relationer med Israels regering.

– Och USA har med sitt agerande försämrat sina relationer med praktiskt taget alla arabländer. Oavsett om Trump eller någon annan är president så är USA en mer konstruktiv part i Mellanöstern än Ryssland, Kina och Iran. Israel behöver USA och deras diplomatiska stöd.

/.../

Liberalerna vill [också] halvera det så kallade informationsanslaget, alltså Sidamedel som används för att informera i Sverige om biståndet. Anslaget för år 2017 var totalt 140 miljoner kronor.  Merparten av pengarna går till civilsamhällets organisationer och används till bland annat informationsmaterial, seminarier och utställningar.

– Det här stödet används även till politiska kampanjer och annat som inte biståndsmedel ska finansiera, säger Fredrik Malm. Som exempel anger han kampanjer för att bojkotta Israel och vissa handelsavtal.

– Om man vill göra en politisk kampanj i Sverige bör man inte använda biståndsmedel till det. Jag är själv väldigt kritisk mot regeringen i Turkiet och president Erdogan, men jag tycker att det vore fel att använda biståndspengar för att driva en kampanj i Sverige mot honom.

Agneta Carleson

Publicerad i SIDA:s tidning Omvärlden 8 augusti 2018
_ _ _
SIDA:s tidning Omvärlden har nyligen hamnat i blåsväder:
Swedish Gov't Newspaper Invokes Antisemitism and Innuendo to Attack NGO Monitor
https://www.ngo-monitor.org/press-releases/swedish-govt-newspaper-invokes-antisemitism-and-innuendo-to-attack-ngo-monitor/

Fler artiklar