Problemet med Sveriges Palestinabistånd är allvarligt då det bidrar till ett genomkorrupt system där terrordömda personer och deras familjer belönas för att ha attackerat och mördat oskyldiga civila. Det är på tiden att villkora den svenska hjälpen, skriver Lars Adaktusson (KD).

Slutreplik - Bistånd till terrorism, 4/9 och 8/9

Biståndsministerns statssekreterare Ulrika Modéer replikerar min kritik mot regeringens bistånd till palestinska områden i allmänhet och till Sekretariatet för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, IHL, i synnerhet.

Statssekreteraren försäkrar att regeringen har kontroll på biståndet och exemplifierar med att utbetalningar till den palestinska kvinnoorganisationen, WATC, för närvarande hålls inne i väntan på en utredning om misstänkta terrorkopplingar.

Det är ett i alla avseenden otillräckligt besked eftersom statssekreteraren i sak inte motsäger att svenskt bistånd går till bland annat de organisationer som anges i min artikel. Det handlar om organisationer och grupperingar som öppet sprider antisemitism och i sin verksamhet glorifierar palestinsk terrorism.

Detta är ett allvarligt problem som inte är isolerat till IHL. I princip gäller problematiken hela det svenska biståndet till palestinska områden som under innevarande femårsperiod uppgår till 1,5 miljarder kronor. Med detta stöd bidrar den rödgröna regeringen till ett genomkorrupt system där terrordömda personer och deras familjer belönas för att ha attackerat och mördat oskyldiga civila.

Villkora hjälpen

Oavsett uppfattning om den arabisk-israeliska konflikten är det helt centralt att ställa krav på den palestinska ledningen som mottagare av svenskt bistånd. För det palestinska folkets skull, för de svenska skattebetalarnas skull, är det nödvändigt att villkora hjälpen.

Inga utbetalningar av biståndspengar bör ske till organisationer som direkt eller indirekt stödjer terrorism. Inget stöd bör ges till grupperingar som sprider antisemitism och motverkar en tvåstatslösning. Samtidigt bör allt bistånd till den Palestinska myndigheten frysas tills löneutbetalningarna till terrordömda och deras familjer stoppas.

Att inte detta sedan länge är självklara principer för svenskt Palestinabistånd är direkt stötande. Nu krävs förändring, det är hög tid för en bistånds- och utrikespolitik som bygger på tydliga värderingar om människovärde och mänskliga rättigheter.

Med andra ord, en ny politisk ledning i utrikesdepartementet.

Lars Adaktusson 
Europaparlamentariker (KD) och riksordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Publicerad i GP 14 september 2017

Lars Adaktussons egen sida


_ _ _
Se även Expressen idag fredag 15/9:
"Stefan Löfven skyller ifrån sig om antisemitismen" 
När statsministern anklagar alliansen för bristande trovärdighet i arbetet mot antisemitismen sker det för att skapa bilden av en mer pålitlig socialdemokrati. Verkligheten ser dock annorlunda ut, skriver Lars Adaktusson (KD).

Fler artiklar