Om fyra år tar Sveriges kristna råd, SKR, på nytt ställning till om den kristna paraplyorganisationen ska fortsätta att driva det omdiskuterade följeslagarprogrammet. – För ekumenikens skull hade jag önskat att man kunde få till en annan konstruktion kring programmet, säger pingstföreståndaren Daniel Alm, som rest frågan inom SKR.


Härom veckan kritiserade Lars Adaktusson (KD) följeslagarprogrammet i riksdagen, där han bland annat sade att det ”för länge sedan har övergett opartiskheten”. Utspelet rörde upp känslor på SKR, som i ett uttalande förklarade att ”principen om principiell opartiskhet” är centralt för programmets arbete.

Frågan om följeslagarprogrammet, som startade 2002, har följt SKR länge. De frivilliga som under tre månader vistas på orter med friktion mellan framför allt palestinska invånare, judiska bosättare och israelisk polis har bland annat anklagats för att inte se till israelernas utsatthet i konflikten.

Pingstföreståndaren Daniel Alm är en av dem som menar att ekumeniken skulle må bättre av att programmet förlades till någon struktur utanför SKR.

– Det blir komplext för en del av oss att programmet finns på SKR. Så jag har drivit linjen att man borde titta på om det skulle ha en annan hemvist rent juridiskt, säger han.

SKR:s styrelse beslutade nyligen att ha kvar följeslagarprogrammet som ekumeniskt åtagande.

”Vi vet att det finns medlemskyrkor som inte stödjer följeslagarprogrammets idé om kyrkonärvaro i Israel och Palestina, och är tveksam till programmets opartiskhet,” kommenterar SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

”Därför frågade presidiet efter acceptans och fick ett positivt beslut med tillägget att beslutet ska utvärderas och samtalas om 2023”.

Beslutet föregicks av samtal om programmets ”risker, hot, möjligheter, styrkor och svagheter,” förklarar hon.

Det är samtal som Daniel Alm, styrelseledamot i SKR, välkomnar. Han anser också att följeslagarprogrammet och SKR måste tåla kritik av det slag som Lars Adaktusson yttrade i riksdagen.

Däremot tycker han att han vet för lite för kunna att döma ut programmet helt.

– Som med allt så är det väl svårt att garantera vad alla enskilda gör, och det händer säkert felaktigheter. Men jag välkomnar att vi får diskussion och samtal.

För pingstföreståndaren är det centralt att följeslagarprogrammet tillkom efter förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem.

– Följeslagarprogrammet är väldigt känsligt, och det finns en orsak till att vi inom Pingst avstått från att engagera oss i det. Och hade inte kristna palestinier efterfrågat det, då menar jag att väldigt mycket av bevekelsegrunderna för SKR att finnas med hade varit borta.

Även Trosrörelsen, som gick med som observatör i SKR 2017, är kritisk till följeslagarprogrammet.

– Det begås fel på båda sidor, och varje form av brott mot grundläggande mänskliga rättigheter ska fördömas oavsett sida. Men det är orimligt att programmet så ensidigt kritiserar Israel, Mellanösterns enda demokrati, och inte alls på samma sätt den Palestinska myndigheten som aktivt främjar terrorism och judehat, skriver Joakim Lundqvist, som företräder Trosrörelsen i SKR, till Världen idag. 

– Eftersom samarbetet i SKR bygger på ’Kyrkorna tillsammans’, alltså sådant vi kan vara överens om, hoppas jag att Följeslagarprogrammet – där våra meningar faktiskt går isär väldigt tydligt – ska komma att flyttas ut ur SKR:s verksamhet. 

Eva Janzon

Nyhetsartikel publicerad i Världen idag 6 mars 2019

Fler artiklar