Vem hade trott att det skulle kunna bli så här? Ett nytt storkrig i Europa, ett fruktansvärt lidande, miljoner som flyr, hänsynslösa bombningar av städer och samhällen. Återigen bevisas att det är farligt att underskatta diktatorers maktfullkomlighet, galenskap och hänsynslöshet.

Putin hade säkert trott att Ukraina skulle bli en lätt match, kanske att ryssarna till och med skulle välkomnas som befriare, att presidenten skulle fly och Putin kunna göra Ukraina till ännu ett Belarus. Men i stället ser vi, i detta Ukraina som har en så lång antisemitisk historia, en judisk president som är en förebild, en hjälte för det ukrainska folket. Det hade man inte heller kunnat tro.

En stor del av Israels befolkning har sitt ursprung i Ukraina och Ryssland. Kriget i Ukraina påverkar Israel på djupet, inte bara därför, utan för att Israel är det judiska folkets självklara centrum och hemland. Om judar någonstans i världen behöver hjälp, vem ska kunna ge den hjälpen om inte Israel?

Jag arbetar till vardags på Förenade Israelinsamlingen och vår huvuduppgift är att samla in medel till Jewish Agencys arbete. Jewish Agencys huvuduppgift är att hjälpa judar till Israel. Du som läser detta förstår genast att det som sker i Ukraina och grannländerna nu berör mig och vårt arbete på djupet. Det är just i dessa tider vi prövas som mest och måste arbeta som hårdast.

Jewish Agency arbetar på många sätt, men främst genom att ha emissarier utsända över hela världen. Dessa emissariers uppgift är att informera, utbilda, uppmuntra och på alla sätt hjälpa judar till Israel. Det innefattar allt från en första kontakt med judiska församlingar, organisationer och individer, till flygresa till Israel och mottagande i det nya hemlandet.

Att arbeta med detta i Ukraina var redan innan en stor och svår uppgift. I dag är den extremt svår och komplicerad. När kriget utbröt hade man 29 emissarier i Ukraina (65 om man räknar in familjemedlemmarna) och 90 lokalanställda. Nu är det förstås många fler. Vi har redan gjort mycket, och ändå vet vi att så mycket återstår att göra.

Vi har öppnat en ”hotline” i Jerusalem som tar emot telefonsamtal från judar i Ukraina. Hittills har omkring 16 000 judar ringt, och hälften av dem vill till Israel. Cirka 1 500 judar har hittills kommit till Israel, av dessa cirka 200 barn från barnhem för föräldralösa judiska barn i Ukraina.

Omkring 2 500 judar väntar nu i Polen, Rumänien och Moldavien på att komma hem till Israel. Vi har 5 000 bäddar i Ukrainas grannländer för flyende judar, och sex mottagningscentra vid gränserna mellan Ukraina och dess grannländer.

Jag vill betona att enligt den information vi har riktas närmast ingen antisemitism mot judar från Ukraina. Alla i landet drabbas lika hårt av kriget, många vill fly. Familjer splittras eftersom män mellan 18 och 60 år måste stanna i Ukraina. ”Detta är kvinnornas exodus”, som en chef på Jewish Agency sade till mig häromdagen.

Jag är otroligt stolt och glad över det arbete vi gör. Många kristna församlingar, organisationer och enskilda står med oss. Det är inte självklart, vi uppskattar det enormt mycket!

Jag upprepar det gärna: Israel är det judiska folkets självklara centrum och hemland. I krig som det som nu pågår blir vi på djupet påminda om det.

Och när företrädare för palestinska myndigheten säger att det är värre att 2 000 judar från Ukraina kommer till Israel, än att tusentals ukrainare dödats och miljoner flytt, då ser vi också tydligt var skiljelinjerna går.

Ulf Cahn
generalsekreterare, Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod

Artikeln publicerades i Världen idag den 17 mars. 


Fler artiklar