En teckning föreställande en israelisk soldat som hoppar på en blodig Gazaskylt visades på en skola i Varberg i samband med FN-dagen. Bilden har väckt skarp kritik i sociala medier. – Det här är politisk påverkan, säger en upprörd kvinna vars barnbarn går på skolan.


Bland teckningar och texter mot rasism och homofobi fanns det, på Påskbergsskolan i Varberg, en bild som föreställde en israelisk soldat som hoppar på ett blödande Gaza. Detta under en utställning där eleverna på olika sätt skulle gestalta FN:s arbete i bild och form.

Att bilden ställdes ut på skolan har resulterat i många upprörda kommentarer på Facebook.

”Hets mot folkgrupp”, menar någon.

”Hatpropaganda” menar en annan.

Flera personer skriver att de ska anmäla skolan.

En som upprördes över bilden är Ingeborg Leffler, vars barnbarn går på skolan.

– Jag och min man har just varit på en resa till Israel och sett vilket fantastiskt samarbete det finns mellan olika grupper, och så möts vi av den här bilden. Det är fruktansvärt, säger hon.

Det hon reagerar på är att ”Israel är så orättvist skildrat”.

– Det är politisk påverkan. En skola ska vara neutral.

En annan som upprörs är Simon Lind, vars barn går på skolan. Han går så långt att han kallar teckningen för antisemitisk.

– Israel framställs som ett ont kollektiv. Visst ska man få kritisera Israel, men i den här utställningen är det bara Israel som pekas ut, säger han.

Lind påpekar att det finns minst ett barn med israelisk bakgrund på skolan och att detta barn "inte ska behöva se en sådan teckning".

– Det hade varit lika illa om det hade varit det omvända förhållandet, om man målat ut palestinier som blodtörstiga. En skola ska vara en neutral plats, säger han och berättar att han polisanmält skolan.

Teckningen är, enligt Lind, en kopia av en bild av karikatyrtecknaren Carlos Latuff, som vid upprepade tillfällen har tecknat bilder med antisemitiska budskap.

Detta bekräftas av Jonathan Leman, researcher på tidskriften Expo.

– Latuff har ställt upp och vunnit pris i en antisemitisk teckningstävling arrangerad i Iran. Därför är det inte förvånande att tecknaren väcker reaktioner och möter kritik även i de fall då bilden, som här, inte förmedlar ett antisemitiskt budskap, säger han till Göteborgs-Tidningen.

Världen idag har tagit kontakt med skolans rektor Annefrid Svenningsson, men får inte möjlighet att ställa några frågor. Däremot ger hon, tillsammans med rektorskollegan Fredrik Donaldson, en mejlkommentar i vilken de bland annat skriver:

”Det finns inga avsiktliga antisemitiska tankar med val av bild. Bilden är snarare ett uttryck för var och ens rätt att uttrycka sig i bild, text och tanke utifrån våra medborgerliga rättigheter. Men skolan förstår utifrån reaktioner i olika sociala medier att tolkningar görs som inte på något sätt rimmar med skolans läroplan eller uppdrag att arbete mot varje form av diskriminering.”

De avslutar mejlet med orden:

”Skolan har med sitt arbete inte valt att ta ställning i en svårhanterlig konflikt. Det finns ingen politisk markering åt något håll. Det är endast en bild som är en del i en utställning om FN:s arbete i vår värld.”

Simon Lind menar att det finns en lärare på skolan som bedriver anti-israelisk debatt i samhället. Han är rädd att denna lärare försöker påverka eleverna med sina egna politiska åsikter.

– Jag skulle vilja veta om det är eleverna själva som har laddat ner bilden eller om det är läraren som har valt bilden och bett eleverna färglägga den, säger han.

Världen idag har ställt frågor till rektorn om detta, men inte fått något svar.

Sara Andersson

Publicerad i Världen idag 1 november 2017

Fler artiklar