UD bekräftar nu att Sverige, i likhet med Schweiz, Nederländerna och Danmark, fryst biståndet till en palestinsk kvinnoorganisation sedan ett projekt namngivits efter en terrorist. Diakonia däremot anser att organisationen är oskyldig och fortsätter samarbetet.

Organisationen hamnade i mediernas blickfång i våras, när det framkom att WATC hjälpt till att renovera ett kvinnocenter som sedan namngavs efter Dalal Mughrabi – en av initiativtagarna bakom ett terrordåd som tog 38 israelers liv 1978.

Norge, som bidragit till att finansiera kvinnocentret, fördömde snabbt benämningen och krävde att få sina pengar tillbaka. Och både WATC och UN Women bad om att få sina logotyper bortplockade från centret, så snart det stod klart vilket namn som byrådet på orten valt.

Ögonen riktades även mot Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, som ger verksamhetsstöd till WATC, även om man inte ska ha stöttat det kritiserade kvinnocentret. Sekretariatet kanaliserar bistånd från Sverige, Schweiz, Danmark och Nederländerna till palestinska organisationer och samarbetsprojekt.

Enligt den israeliska organisationen NGO Monitor fick WATC motsvarande 4,2 miljoner kronor i verksamhetsstöd från sekretariatet för perioden 2014–2016.

Även om pengarna för att rusta upp det kritiserade kvinnocentret i Burqa inte kom från sekretariatet, har både Schweiz och Danmark valt att frysa sitt bistånd till sekretariatet, i väntan på en inte närmare specificerad utredning.

Nu bekräftar det svenska utrikesdepartementet att Sverige, tillsammans med dessa två länder samt Nederländerna, stoppat sina utbetalningar till kvinnoorganisationen WATC.

"Konsortiet har gemensamt beslutat att tillfälligt suspendera ytterligare utbetalningar till WATC, i avvaktan på att undersökningen av frågan avslutas", skriver UD till Världen idag.

Även Diakonia stöder WATC, men beslöt tidigt att inte låta debatten kring centret påverka samarbetet.

"Vi har samarbetat med Women's Affairs Technical Committee under en lång tid och sett hur organisationen arbetat för kvinnors rättigheter i ett patriarkalt samhälle. WATC har bland annat stöttat kvinnor att engagera sig politiskt och uppmärksammat trakasserier mot dem när de kandiderat till politiska poster", skrev biståndsorganisationen den 1 juni i år.

"Organisationens snabba avståndstagande från namngivningen av centret bekräftar den bild vi tidigare haft av WATC".

Joakim Wohlfeil vid Diakonia ser just nu inget skäl till att ändra på det ställningstagandet.

– Vår information är att centret namngavs långt efter det att WATC avslutat och avrapporterat sin del i det kommunala projektet. Och självklart är varje uppmaning till terror eller våld oacceptabel, säger han.

Byrådet i Burqa, som röstade fram namnet till kvinnocentret, har vägrat att ta bort Dalal Mughrabis namn.

"Om vi tvingas att välja mellan biståndet och namnet, så kommer vi att lämna tillbaka biståndet, och vi kommer inte att gå med på något villkorat stöd", sa byrådets ordförande Sami Daghlas, enligt Palestinian Media Watch i juni.

Eva Janzon

Publicerad i Världen idag 30 augusti 2017


_
Världen idag har följt ärendet i flera artiklar:

Schweiz fryser palestinskt bistånd (Eva Janzon, 25/8)


Varför blundar Lövin för palestinsk terrorism? (Lukas Berggrens ledare 25/8)

Fler artiklar