I dag publicerar människorättsorganisationen Human Rights Watch en omfattande rapport om situationen vad gäller mänskliga rättigheter på Västbanken och i Gaza. Den 149 sidor långa rapporten ”Två myndigheter, en väg, noll dissidenter” är djupt oroande.

Såväl palestinska myndigheten som Hamas ägnar sig åt systematisk förföljelse, godtyckliga arresteringar och tortyr av politiska motståndare och oliktänkande.

Enligt Human Rights Watch kan de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter i palestinska områden klassas som brott mot mänskligheten.

Organisationen uppmanar därför de regeringar som förmedlar bistånd till Västbanken och Gaza att omedelbart upphöra med den del av stödet som går till polis och säkerhetstjänst, det vill säga de grenar av det palestinska styret som i första hand ligger bakom människorättsbrotten.

Human Right Watch konstaterar att såväl EU som USA tillhör bidragsgivarna till palestinska myndighetens säkerhetsapparat.

När frågan om biståndet till palestinska områden har debatterats i vårt land har såväl utrikesminister Margot Wallström som biståndsminister Isabella Lövin ihärdigt hävdat att inget svenskt bistånd går direkt till Palestinska myndigheten, utan kanaliseras via exempelvis FN och EU.

Som rapporten nu visar är detta inte någon garanti för att biståndspengarna hamnar rätt. Även EU-kanaliserat bistånd bidrar till att upprätthålla ett system där mänskliga rättigheter kränks med regelbundenhet och systematik.

Eller som ordföranden i Europaparlamentets utskott för budgetkontroll, Michael Theurer, har uttryckt saken i Wall Street Journal: 

”Palestinska myndigheten är det enda organ som får EU-medel oavsett hur de mänskliga rättigheterna eller ekonomin utvecklas”.

Under de senaste åren har Kristdemokraterna i Europaparlamentet kritiserat såväl EU:s som Sveriges bistånd till palestinska områden och det faktum att effektiv uppföljning och kontroll ofta saknas. Vi vill se en helt ny Mellanösternpolitik och en balanserad väg framåt i den israelisk-palestinska konflikten som innebär att de bilaterala relationerna till Israel återupprättas.

Samtidigt måste hårdare krav ställas på den palestinska ledningen. De allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter måste upphöra, att biståndspengar används till ekonomiskt stöd till terrordömda eller spridande av antisemitism är förkastligt och måste få konsekvenser, exempelvis i form av fryst bistånd.

Så sent som i maj uttryckte sig den palestinske presidenten Mahmoud Abbas – som enligt den rödgröna regeringen är en moderat politisk kraft – direkt antisemitiskt.

När Abbas spred villfarelser som skuldbelade det judiska folket för Förintelsen fanns det svenska utrikesdepartementet kabinettssekreterare på plats och lyssnade. Men det var först när medierna rapporterade om uttalandena som regeringen regerade – i form av 203 tecken i en tweet från utrikesministern.

Det borde vara en självklarhet att varken Sverige eller EU ger ekonomiskt stöd till ett politiskt system som uppmuntrar terrorism, förtrycker sin egen befolkning och företräds av ledare som sprider Israelhat.

Dessvärre har Sveriges regering under den senaste mandatperioden valt att se mellan fingrarna när det gäller vanstyret i palestinska områden. Det är samma regering som inte sällan i olika internationella sammanhang har fört fram direkt Israelfientliga uppfattningar och synsätt.

Att ensidigt och onyanserat framställa Israel som roten till allt ont medan palestinierna företräds av hedervärda politiska ledare, är verklighetsfrånvänt och kontraproduktivt. Sveriges anseende skadas och möjligheterna att agera som en konstruktiv part försvinner.

Med rapporten från Human Rights Watch understryks nu åter allvaret i den israelisk-palestinska konflikten. Respekt för mänskliga rättigheter, människovärde och demokrati är och förblir grundläggande förutsättningar för förhandlingar och en fredlig utveckling som i förlängningen kan leda till en tvåstatslösning.

Tills den palestinska ledningen inser detta, tills demokratiska värderingar respekteras, kommer motsättningarna att bestå och förtrycket av det palestinska folket att fortsätta. 

Lars Adaktusson
riksdagsledamot, utrikespolitisk talesperson (KD)

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 23 oktober 2018

Fler artiklar