Tre riksdagsledamöter har i skriftliga frågor krävt svar av utrikesminister Ann Linde (S) sedan Världen idag avslöjat att hon liknat terrorlöner vid socialbidrag. Men Linde står fast vid jämförelsen och förnekar att Sverige ger budgetstöd till palestinska myndigheter. ”Felaktigt”, menar M-politikern Magdalena Schröder.

”I många fall handlar det om överlevnad i ett samhälle där få skyddsnät finns”.

Så beskriver Ann Linde att palestinska myndigheter betalar ut pengar till fängslade palestinier, dömda brottslingar och terroristers anhöriga. Utgångspunkten för dessa utbetalningar, menar hon, är att inte överge människor.

Utrikesministern har fått skarp kritik efter Världen idags artikel om att hon liknat terrorlön med socialbidrag vid ett möte med Vänskapsförbundet Sverige-Israel.

Riksdagsledamöter från Modera­terna och Sverigedemokraterna har sedan begärt att Linde förtydligar var hon står. Magdalena Schröder (M) har dessutom velat ha svar på varför Linde sagt till Världen idag att Sverige inte ger något budgetstöd till palestinska myndigheten.

”Enligt uppgifter på openaid.se är Ann Lindes påstående felaktigt; Sverige ger stöd till palestinska myndighetens miljömyndighet i arbetet att genomföra en miljöhandlingsplan. Stödet är enligt openaid.se på 22,5 miljoner kronor för perioden 2018–2021”, skriver Schröder.

Ann Linde vidhåller att man inte ger stöd till palestinska myndigheter men medger samtidigt att just ett sådant stöd finns, ett ”kompetenshöjande samarbete med miljömyndigheten inom bland annat klimatfrågor”.

Utrikesministern skriver i sitt svar att Sverige vill ”motverka våld i alla dess former” och att regeringen är ”tydlig i dialogen med företrädare för Palestina om vikten av att ta avstånd från våld och hatpropaganda”.

Vidare skriver hon att regeringen givetvis fördömer ”terrorism och står upp för israelers och palestiniers legitima säkerhetsbehov”.

Men Linde vill inte backa från sin jämförelse mellan terrorlöner och socialbidrag utan menar att stödet i många fall handlar om överlevnad.

I en debattartikel i Aftonbladet konstaterar Tobias Petersson, från tankesmedjan Perspektiv på Israel, att Sverige alltså stödjer en del av den palestinska myndigheten som i sin tur betalar ut terrorlöner.

”Palestinska myndigheten ... ansvarar för vad myndigheten och dess lagstiftning kallar ’löner’ till tillfångatagna palestinier som deltagit i vad lagstiftningen kallar ’kamp mot ockupationen’, vilket i klarspråk betyder terrorism”, skriver Petersson.

”För den som begått grova terrorbrott och suttit inne i mer än 30 år ligger terrorlönen på 12 000 shekel i månaden vilket motsvarar runt 33 000 svenska kronor”, fortsätter han.

Peterson menar att Linde i bästa fall är naiv när hon talar om terrorlönerna som socialbidrag, i värsta fall ”saknar vilja att ta verklig ställning mot den palestinska terrorismen”.

Samuel Teglund, Världen idag

Publicerad i Världen idag 18 februari 2020
https://www.varldenidag.se/nyheter/linde-backar-inte-om-terrorloner-som-socialbidrag/reptbq!Ly@PiMjb1IzNYW6U3B9PQ/?fbclid=IwAR1N8vw9DxLVUHuRVFZREdCLXiU9XS4Yej6U33n-GkeiKZMQy2V3Wu3glwY

_ _ _
Se även 
Linde: "Gör allt för att få en normal relation med Israel"

Fler artiklar