Ställer man frågan till riksdagspartiernas ledare, kommer förmodligen alla att erkänna Israels rätt att existera och att man är för en tvåstatslösning, det vill säga ett Israel och ett Palestina sida vid sida.

Men i praktiken är flera av partierna negativt inställda till Israel och man stöder den palestinska uppfattningen, som om man granskar den närmare går ut på att Israel som judisk stat måste upphöra att existera.

Genom sitt stöd till PLO och den palestinska myndigheten visar partier som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet att de i realiteten vill ersätta Israel med Palestina.

Samtidigt finns det enskilda medlemmar av dessa partier som har en helt annan, mer israelvänlig inställning.

Det står sedan länge klart att Sverige under den nuvarande regeringen till och med är med och finansierar skolor i Palestina som från förskolenivå och uppåt indoktrinerar de palestinska barnen att hata judar och att ”befria” Palestina, innebärande att omvandla Israel till en palestinsk stat, där det inte finns plats för judar.

Detta stöd slussas från SIDA, via UNRWA till de palestinska skolorna. Trots att detta förhållande påtalats av bland annat Kristdemokraterna i riksdagen fortsätter miljonrullningen till de palestinska skolorna.

Många tänker på Israel som ockupationsmakt, en makt som förtrycker palestinier och hindrar dem från att få bilda en egen stat. När man ser på Israel på det sättet är man totalt vilseledd av den vinklade rapporteringen om Israel och konflikten med palestinierna. Det går att med några enkla fakta nyansera bilden av Israel:

1) Israel är en humanistisk, fredsinriktad demokrati som strävar efter goda relationer med alla som bor i landet (judar, araber, druser, beduiner etcetera) och med sina grannländer.

2) När Israel tar till vapen är det för att försvara sig och för att skydda sin befolkning.

3) Israel är berett att hjälpa alla som bor i landet och dess grannfolk till ett bättre liv. Detta har man visat i handling vid flera tillfällen.

4) Jerusalem, varken östra eller västra, har någonsin varit en huvudstad för något annat land än Israel. Det var Israels huvudstad redan för 3 000 år sedan. Varför ska ett annat folk plötsligt ha Jerusalem som huvudstad?

5) Jerusalem är inte ens omnämnt i Koranen, däremot omtalas Jerusalem överallt både i Gamla och Nya Testamentet.

6) Om Israel lägger ned vapnen kommer staten att krossas. Bakom detta står Hamas, Hizbollah och troligen även PLO.

7) Om palestinierna lägger ned vapnen och upphör med terrorism kommer det omedelbart att bli fred. Israel ser fram emot den dagen då de kan hjälpa även palestinierna att utveckla sitt välstånd.

Detta är några faktagrundade påståenden som jag med lite mer spaltutrymme kan leda i bevis. Ändå verkar flera partier ha svårt att ta till sig den verklighetsförankrade bilden.

Är även våra politiker offer för den enögda, förvrängda bilden, som omhuldas i debatten, och som ofta framkommer i många av våra medier?

Stefan Sturesson
Ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel Mälardalen

Debattartikel publicerad i VLT 4 augusti 2018

Fler artiklar