Hizbollah finns mitt bland oss, oroväckande nära. Sverige borde följa Tysklands och Storbritanniens exempel och säkerställa att terrorister inte tillåts verka i landet och utnyttja svensk infrastruktur, skriver Efrat Hochstetler, vice beskickningschef på israeliska ambassaden.

I maj förra året frågade KD:s utrikespolitiske talesperson Lars Adaktusson om Sverige var berett att följa det brittiska exemplet och förbjuda den av Iran styrda terrororganisationen Hizbollah. Ett år senare verkar ingenting ha hänt i frågan och från svenskt håll ekar samma gamla retorik om konflikten mellan palestinierna och Israel. Nu ser vi istället hur även Tyskland agerar i frågan för att förhindra att Hizbollah utnyttjar landet som bas för att rekrytera nya sympatisörer samt planera nya attacker.

Hizbollah grundades 1982 på initiativ av det land som gjort mest för att destabilisera regionen – Iran. Organisationen fungerade initialt som en hemlig gerillarörelse som utbildades och finansierades av Irans revolutionsgarde. Med tiden utvecklades Hizbollah till att bli den ”islamiska motståndsrörelsen” – med Irans goda minne. I dag har man det uttalade målet att utplåna Israel genom militära medel samt utrota vad man kallar västerländsk kolonialism. 

Inte bara ett hot mot Israel

Organisationens militära arsenal är betydande och Israel hotas ständigt av raketbeskjutning och terrordåd. Men Hizbollah är inte enbart ett israeliskt problem – dess destruktiva inflytande sträcker sig över hela världen. Organisationen har genomfört terrorattacker och mord på civila i såväl Sydamerika som Europa – bland annat vid attentatet mot en bulgarisk turistbuss och genom sin inblandning i sprängningen av det judiska centret i Buenos Aires, som kostade nära 100 människoliv. 

Den 30 april 2020 följde Tyskland det brittiska exemplet och förbjöd inte bara terrororganisationen utan även dess verksamheter i landet. Detta skiljer sig från den tidigare gemensamma EU-linjen där man gör skillnad mellan den så kallade politiska- och militära grenen av terrorrörelsen. En linje som motsägs av inte minst Hizbollah själva där man alltid talat om en ”enhetlig motståndsrörelse”.

Planerar attacker i Europa

Det tyska förbudet mot organisationens aktiviteter innebär att det införs förbud mot att offentligt använda Hizbollahs symboler, att delta i möten och samlingar anordnade av terrorgruppen samt att tillgångar beslagtas. I samband med detta har polis och säkerhetstjänst stormat lokala organisationer runtom i landet som misstänks ha kopplingar till Hizbollah. 

Tysk underrättelsetjänst har under ett antal år kunnat se hur Hizbollah använt Tyskland som bas för att bland annat planera attacker. Detta har inkluderat försök till anskaffning av militärt material, användning av tysk infrastruktur som bas för cyberattacker samt rekognosering för potentiella attacker i Europa. Och inte minst genomför man insamlingar till stöd för organisationen. Totalt uppskattas andelen Hizbollah-anhängare i Tyskland till över 1 000 personer. 

Agera mot terroristerna

Hizbollah finns mitt bland oss, oroväckande nära. När nu både Tyskland och Storbritannien kraftfullt agerar för att bekämpa den fara terrororganisationen utgör, så borde även Sverige agera för att förhindra terrorattacker och säkerställa att terrorister inte tillåts verka i landet och utnyttja svensk infrastruktur för att finansiera och planera attacker mot civila. 

Efrat Hochstetler
Vice beskickningschef på israeliska ambassaden

Publicerad på Expressen debatt 22 maj 2020

Fler artiklar