För fjärde året uppmärksammade Israel under den gångna veckan de judar som fördrivits och flytt från arabvärlden och Iran sedan 1948.
Minnesdagens datum - 30 november - har valts på grund av sitt symbolvärde eftersom det är dagen efter att FN antog delningsplanen för det palestinska mandatet.

Man räknar med att mängden judiska flyktingar uppgår till minst 850.000.

Judiska invånare i arabiska länder:

 

1948

1958

1968

1978

2011

2017

Algeriet

140,000

130,000

1,500

1,000

<50

<50

Egypten

75,000

40,000

1,000

400

100

<20

Irak

135,000

6,000

2,500

350

7

<10

Libyen

38,000

3,750

100

40

0

0

Marocko

265,000

200,000

50,000

18,000

4,000

2,000

Syrien

30,000

5,000

4,000

4,500

100

<100

Tunisien

105,000

80,000

10,000

7,000

1,500

1,700

Jemen/Aden 

63,000

4,300

500

500

250

<50

Totalt

 851,000 

 469,060 

 69,600 

 31,790 

 ~6,200 

 3,330 


Tabellen kommer härifrån:

Fact Sheet: Jewish Refugees from Arab Countries

Se motsvarande uppställning på wikipedia, där det även finns uppgifter för andra länder i Mellanöstern, som Iran, Afghanistan och Libanon:

Jewish exodus from Arab and Muslim countries

Fler artiklar