Motion 2017/18:3620

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige snarast bör upphöra med sitt ekonomiska bistånd till den palestinska myndigheten till dess myndigheten helt upphör att stödja och underblåsa terrorism, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det har förekommit uppgifter att en del av Palestinska myndighetens budget används för löner till palestinska terrorister och dess familjer. Det finns en uppenbar risk för att också svenskt bistånd går till terroristlöner, direkt eller indirekt om detta stämmer. Det vore förödande om Svenskt bistånd går till att underblåsa terrorism.

Det svenska biståndet till den Palestinska myndigheten uppgår idag till omkring 400 miljoner kronor. Även om det inte skulle gå att kartlägga att svenskt bistånd går direkt till sådan ersättning, bidrar det svenska biståndet till att skapa ekonomiskt utrymme för den Palestinska myndigheten att fortsätta underblåsa terrorism på detta sätt. Sverige blir på så vis medhjälpare till dessa vedervärdiga handlingar. Därtill sänder det en signal till den Palestinska myndigheten att stödet till terroristerna och deras familjer accepteras av Sverige. Samtidigt är svenska folket i allt väsentligt helt ovetande om att svenska skattepengar direkt eller indirekt används på detta sätt.

Genom att stoppa allt ekonomiskt bistånd till Palestinska myndigheten och samtidigt tydliggöra orsaken därtill för myndigheten, sänder vi istället en signal om att terrorism inte är en framkomlig väg till fred i konflikten mellan palestinier och Israel.

Larry Söder

Enskild motion, inlämnad 5 oktober 2017
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/stoppa-allt-ekonomiskt-bistand-till-den_H5023620

Fler artiklar