Skriftlig fråga 2019/20:917 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Tidningen Världen idag rapporterade nyligen om ett möte mellan utrikesministern och Vänskapsförbundet Sverige–Israel, där man bland annat diskuterade de så kallade terrorlöner som betalas ut till palestinier som mördat israeler eller till deras familjer. Enligt företrädare för Vänskapsförbundet Sverige–Israel ska utrikesministern ha likställt de så kallade terrorlönerna med en form av socialbidrag.

Det är i sig en ytterst anmärkningsvärd och respektlös liknelse.

Enligt president Mahmoud Abbas – som är inne på sitt 15:e år av en mandatperiod på 4 år – avser inte de palestinska myndigheterna att sluta betala ut pengar genom sin så kallade Palestinian Authority Martyrs Fund, från vilken de så kallade terrorlönerna betalas ut. Under 2018 uppgick siffran till 158 miljoner dollar. Det har också rapporterats att palestinska myndigheter kräver att Europeiska unionen ska återta sitt villkor att det palestinska styret måste ta avstånd från terrorgrupper för att fortsätta erhålla bistånd.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

På vilket sätt agerar ministern och regeringen för att de palestinska myndigheterna ska ta avstånd från terrorism och våldshandlingar mot den israeliska civilbefolkningen och kan ministern med säkerhet säga att inte Sverige bidragit till de så kallade terrorlönerna?

Elisabeth Björnsdotter Rahm
Riksdagsledamot (M)

Frågan inlämnad 6 februari 2020

Fler artiklar