Det väletablerade opinionsinstitutet Palestinian Center for Public Opinion har nyligen presenterat intressanta och delvis oväntade siffror.

David Pollock presenterar några av resultaten i amerikanska Daily News.

Även om de flesta som tillfrågats motsätter sig Israels existens så tycks många beredda till samexistens. På Västbanken instämmer 60% av palestinierna i följande påstående: "Regardless of what's right, the reality is that most Israeli settlers will probably stay where they are, and most Palestinian refugees will not return to the 1948 lands.

Till och med på Gazaremsan svarar en majoritet (62%) jakande på frågan "Should Hamas stop calling for Israel's destruction, and instead accept a permanent two-state solution based on the 1967 borders?" Å andra sidan är det bara en ensiffrigt antal som instämmer i påståendet att ’judar har viss rätt till detta land’.

Förvånande nog tycks frågan om den amerikanska ambassadens eventuella flytt till Jerusalem inte särskilt viktig. En majoritet (56%) menar att det ’inte är så viktigt’, eller rentav ’inte alls viktigt’.

Ett annat intressant svar gäller frågan vad man mest av allt skulle vilja att USA gör för den palestinska saken just nu: På Västbanken efterlyser man framförallt (34%) ’ökat tryck på den palestinska myndigheten och Hamas för att bli mer demokratiska och mindre korrupta’, vilket är fler än vad som föredrar ’tryck på Israel för att göra eftergifter’, eller ’ökat ekonomiskt stöd till palestinierna’. 

Bland Gazaborna anses det ekonomiska stödet viktigast, tätt följt av tryck på Israel, medan endast 20% prioriterar demokrati och antikorruption högst. Antagligen eftersom deras andra problem är så tyngande, och hoppet om att reformera Hamas är så svagt.

När det gällde frågan om vad man helst vill att Israel skall göra, så svarar palestinierna på Västbanken ’tillåta ökad palestinsk rörelsefrihet’ (27%), ’frige fler palestinska fångar’ (24%), och ’stoppa våld av bosättare’ (22%). 14% svarade ’sluta bygga i bosättningar bortom muren’. Och många (43%) ville att ’israeliska företag skulle erbjuda fler arbetstillfällen åt palestinier på Västbanken’.

Mer om undersökningens metodik och resultat:
The surprising opinions of Palestinians: They're not as hostile to President Trump's posture as Americans probably assume

Fler artiklar