Palestinier som vågar kritisera eller protestera mot Hamas eller mot den palestinska myndigheten fängslas och torteras rutinmässigt.


Det hävdar människorättsorganisationen Human Rights Watch i en rapport.

Tortyren som utövas på Västbanken av den palestinska myndighetens säkerhetstjänster och av Hamas i Gaza, är så systematisk och har pågått under så många år att det kan röra sig om brott mot mänskligheten, bedömer HRW.

Inget av detta kan vara någon nyhet för den svenska regeringen. En liknande bild tecknas i utrikesdepartementets egna rapporter om situationen i de palestinska områdena.

Några fria val har inte hållits i vare sig Gaza eller på Västbanken sedan 2006. President Mahmoud Abbas, 83 år om ett par veckor, vald i januari 2005, är inne på trettonde året av sin fyraåriga mandatperiod.

Den bittra fiendskapen mellan Hamas och Fatah består. Den så kallade samförståndsregering som finns sedan 2014 är en kuliss. Rivaliteten inom Fatah är nästan lika djupgående.

Hamas i Gaza står fast vid sitt mål att Israel och i praktiken dess judiska befolkning ska bort. Abbas palestinska myndighet är genomkorrupt. Den glorifierar och göder terror; exempelvis genom att döpa skolor efter terrorister och genom att betala ut rundligt understöd till dömda terrorister och till terroristers efterlevande.

Sverige är en av Palestinska myndighetens viktigaste europeiska uppbackare. Det årliga svenska biståndet till Palestina uppgår till drygt 800 miljoner kronor. På regeringens hemsida står att läsa att "det svenska stödet syftar främst till att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande".

Med tanke på att utvecklingen ser ut att gå i rakt motsatt riktning tycks stödet närmast vara kontraproduktivt.

Den som är med och betalar kalaset kan inte avsvära sig sitt ansvar.

Mats Skogkär

Ledare publicerad i Sydsvenskan 24 oktober 2018

Fler artiklar