Man kan och bör föra debatt om hur en framtida kompromiss mellan israeler och palestinier skall se ut. Men det är inte det Svenska kyrkan gör, skriver Israels ambassadör Ilan Ben-Don i en replik till Helene Egnell.

När man läser stiftsadjunkt Helene Egnells kommentar [18 mars] till min intervju [13 mars], får man intrycket att mitt huvudbudskap inte gått fram. Kanske var jag inte tillräckligt tydlig.

I min intervju uppmanade jag Svenska  kyrkan att överge sin ensidiga och extremt anti-israeliska hållning.

Problemet med Svenska kyrkan är att den redan på förhand beslutat sig för att endast ta till sig den arabiska narrativen samtidigt som man bedriver ytterst aggressiv opinion mot allt som har minsta koppling till ett sionistiskt perspektiv.

Jag förstår helt och hållet önskan att förhålla sig till båda sidors förhoppningar och målsättningar – den israeliska såväl som den arabiska.

Man kan och bör föra debatt om hur en framtida kompromiss mellan israeler och palestinier skall se ut. Svenska kyrkan gör emellertid inte detta. Svenska kyrkan stödjer nämligen och gör sig till språkrör för endast en version av historien, den palestinska. Under det att man gör detta angrips, förtalas och svartmålas staten Israel på alla sätt. Detta är fullständigt oacceptabelt och saknar allt moraliskt berättigande.

Jag skulle vilja uppmana Svenska kyrkans ledning att upphöra med det självrättfärdiga och förmätna predikande som förefaller bygga på den falska premissen om ett monopol på moral och rättvisa. Det är ett helt annat slags dialog mellan Svenska kyrkan och Israel som här skulle krävas -  baserad på mycket mindre aversion mot den Judiska staten.

Ilan Ben-Dov
Israels ambassadör i Sverige

Debattartikel publicerad i Kyrkans Tidning 20 mars 2019

Fler artiklar