Bild från synagogan i Malmö den 12 oktober inför konferensen Malmöforumet om Förintelsen och antisemitism.

I ett svenskt sammanhang underskattar debattörerna problemet med att kritik mot Israel utformas så att den i praktiken understödjer antisemitism. Det skriver Mats Fält, Vänskapsförbundet Sverige-Israel, i en replik. 

På SvD Debatt kritiserar Göran Rosenberg med flera den definition av antisemitism som arbetats fram av International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Artikelförfattarna vill ha en smalare definition av antisemitism än den som etablerats via IHRA:s arbete. Vi delar uppfattningen att det är utmanande att finna ett hållbart förhållningssätt, där relevant kritik mot Israel separeras från antisemitiskt agerande, men vill peka på farorna med det förslag som lanseras i artiklarna. 

Vi menar att i ett svenskt sammanhang underskattar artikelförfattarna problemet med att kritik mot Israel utformas så att den i praktiken understödjer antisemitism. Det kan vara avsiktligt eller oavsiktligt som Israelkritik används som en täckmantel för vad som egentligen är hat mot det judiska folket. De ständigt återkommande attacker som riktas mot världens enda lilla judiska stat i olika sammanhang – till exempel inom ramen för FN där människorättskränkande diktaturer utan problem samlar majoritet för kritik mot Israel – bör inte ses som vilken kritik som helst. 

Artikelförfattarna noterar det självklara – att kritik mot staten Israel inte behöver betyda antisemitism. IHRA skriver också uttryckligen: ”However, criticism of Israel similar to that levelled against any other country cannot be regarded as antisemitic”. Antisemitism ska inte politiseras och det ligger i allas intresse att hitta en definition som man med trygghet kan relatera och koppla samtida fenomen av antisemitism till. 

En aspekt som tas upp i IHRA:s definition och som är värdefull att behålla är frågan om dubbelmoral, systematiskt riktad mot den enda judiska staten. Att framföra kritik som i sak kan vara korrekt men bara om det gäller Israel. Eller att utforma kritiken annorlunda om den berör Israel jämfört med andra länder. Detta förekommer ofta i Sverige och var till exempel det som Israels tidigare ambassadör i Stockholm kritiserade Svenska Kyrkan för. Det var så tydligt under IS härjningar i Syrien, när kyrkan fokuserade på att kritisera Israel samtidigt som massmord pågick strax norr om dess gräns, att både DN och SvD på ledarsidorna tog upp frågan. Eller att ge sig på Israel med utgångspunkt ifrån hur man definierar sin stat, mot bakgrund av att det finns dussintals stater som definierar sig själva utifrån nationalism, och inte ha något kritiskt att säga om de övriga staterna. 

Ett annat aktuellt exempel är när olika varianter på bojkotter mot Israel drivs av organisationer som inte driver motsvarande krav mot något annat land oavsett om motsvarande problem eller värre finns i andra delar av världen. Detta tas upp som ett problematiskt agerande i IHRA:s definition. 

Att angripa Israel via dubbelmoral är en aktuell företeelse som skapar problem i Sverige. Inte minst på gatorna i Malmö. Därför är det ett olyckligt förslag från artikelförfattarna att vilja sluta bevaka denna aspekt på Israelkritik och antisemitism. Att som ett inslag i Malmökonferensen vidta åtgärder som döljer ett av de vanligaste problemen i Sverige när det gäller Israelkritik och antisemitism vore naturligtvis mycket olämpligt. 

https://svd.vgc.no/v2/images/661e5c3d-c186-4f94-9284-b96fe075d9ad?fit=crop&h=348&q=80&upscale=true&w=522&s=7d56085cc37027bac93a5e10bcfebdf76e5a9984

Mats Fält 
vice ordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel 

 

Fler artiklar