Lars Adaktusson medverkade vid den årliga manifestationen för Israel som arrangeras av Sionistiska Federationen i Sverige. I sitt anförande tog han upp två viktiga utmaningar för svenska Israelvänner. Det riktades också en direkt uppmaning till regeringen och statsminister Stefan Löfven.


Tal vid Israelmanifestationen i Stockholm, 2017-08-27

Tack för att jag får vara med här idag. Tack Saskia Pantell och Sionistiska Federationen i Sverige för initiativet till den här viktiga manifestationen.

För oss i Vänskapsförbundet Sverige-Israel är det en glädje att vara med som medarrangör.

Låt mig lyfta fram ett par aktuella utmaningar för oss Israelvänner.

För det första; vi ska bidra till en balanserad bild av Israel.

Under lång tid har den politiska debatten och medierapporteringen i Sverige nästan enbart kretsat kring begrepp som bosättningar och ockupation.

Självklart är detta frågor som ska diskuteras, självklart är det fullt legitimt att ifrågasätta och kritisera den israeliska regeringens politik.

Detta sker också, inte minst i Israel, där hårdför politisk debatt hör till den demokratiska vardagen.

Problemet är alltså inte kritiken i sig, problemet är ensidigheten och obalansen.
Problemet är oviljan att inse och förstå.

Nästan aldrig möter vi i det egentliga Israel i den svenska debatten – landet med det framgångsrika företagandet och entreprenörskapet, med forskning och utbildning i världsklass, med inkännande och engagerade samhällsmedborgare.

Konstant är bilden av Israel ofullständig – viktiga fakta försvinner eller förtigs.

Så har det exempelvis länge varit ett förbisett faktum i den svenska debatten att Israel är omgivet av totalitära stater med nära en halv miljard invånare – och en militant islamism som öppet hotar att utplåna landet.

Vi behöver alla fråga oss hur det kommer sig att Israel kan framställas som ett större problem, än alla de terrororganisationer och diktaturer som omger landet.

Hur det kommer sig att politiska företrädare och medier kan förmedla bilden av att alla grundläggande problem skulle lösas om Israel förändrades.

Inte om diktaturerna och de totalitära systemen runt omkring förändrades.

Tillsammans ska vi ändra på detta – vi ska ge stöd i utsattheten och hoten, vi ska vi föra fram den sanna bilden av Israel.

För det andra; vi ska arbeta för att återuppbygga Sveriges relation till Israel.

Istället för att vara en balanserad och konstruktiv politisk röst har Sverige en regering som konsekvent svartmålar Israel.

Vi har sett det i utrikesministerns uppträdande – vi har sett det i regeringens agerande i UNESCO och andra FN-sammanhang.

Detta har lett till fördjupade motsättningar och isolering – av EU:s 28 medlemsstater är Sverige det enda land vars utrikesminister inte är välkommen – i Mellanösterns enda demokrati.

I den israelisk-palestinska konflikten tycks den svenska regeringen ha valt bort ömsesidighet och förtroendeskapande åtgärder.

Ensidigt fördjupas istället relationerna till den palestinska ledningen – som sedan länge personifierar korruption och maktmissbruk.

Som stödjer terrorism och uppvigling mot Israel och systematiskt sprider antisemitism.

Tillsammans ska vi arbeta för en ny och balanserad Mellanösternpolitik.

Det är hög tid att villkora biståndet till palestinska områden och återuppbygga relationerna till Israel.

Avslutningsvis;

För Israel som nation är stödet från andra demokratier en livsbetingelse – en fråga om överlevnad.
Till våren högtidlighålls 70-årsdagen av staten Israels tillblivelse.

70 år av enastående utveckling, tillväxt och framgång – men också 70 år av existentiell kamp mot omgivande diktaturer.

Till detta perspektiv har även vårt land en skyldighet att förhålla sig. I kampen mellan demokrati och diktatur får svensk utrikespolitik aldrig svikta.

Därför vill vi idag rikta en uppmaning direkt till den svenska regeringen och statsminister Löfven:

Sätt stopp för den fientliga politiken mot Israel, framför en ursäkt till det israeliska folket och bygg upp relationerna till Mellanösterns enda demokrati.

Tack för att ni ville lyssna.

Lars Adaktusson
Riksordförande Vänskapsförbundet Sverige-Israel
Europaparlamentariker (KD)

Talet publicerat på egna hemsidan 28 augusti 2017

Fler artiklar