Alla Vänskapsförbundets programpunkter på Bokmässan 2023
Vår monter finns på plan 2, Globala torget, monternr H04:46
Den som besöker mässan kan alltid hitta senaste information om alla program på hela mässan på denna länk:

Årets program - Bokmässan (bokmassan.se)

Torsdag 28 september


11.00. Michael Ben Menachem: Jag överlevde Förintelsen – och det gjorde antisemitismen också
Michael Ben Menachem var ett barn i Ungern när hans familj fördes bort till Förintelsen, den planerade utrotningen av judarna. Han är en av de få svenska överlevarna som ännu orkar dra ut till skolorna och berätta.


14.00. David Lega: ”EU och Israel - med fokus på Abrahamsavtalen”.
”Israel har slutit fred med arabländer genom Abrahamsavtalen. Vad är EU:s roll i fredsprocessen i Israel?” Som EU-parlamentariker (KD) har David uppdrag i parlamentets kommitté för utrikesfrågor och kommittén för mänskliga rättigheter. Han har arbetat med frågor om Iran och om Israel.


15.00. Rättsreform – eller demokrati. Vad är det som händer i Israel?
Håller extremhögern på att avskaffa demokratin i Israel med sina lagförslag? Eller pågår det organiserade upplopp av en vänster som inte accepterar resultatet av ett val de förlorade? Ett samtal om den djupa splittringen i Israel och om demokratins olika utseende i skilda länder som anses demokratiska. Mats Fält och Jörgen Knudtzon.

**********************************

Fredag 29 september


13.00. Michael Ben Menachem: Jag överlevde Förintelsen – och det gjorde antisemitismen också

Michael Ben Menachem var ett barn i Ungern när hans familj fördes bort till Förintelsen, den planerade utrotningen av judarna. Han är en av de få svenska överlevarna som ännu orkar dra ut till skolorna och berätta.


14.00. Nina Tojzner, Mira Kelber: Stolt Jude
Ett samtal om unga svenska judars förhållande till Israel. Nina Tojzner är generalsekreterare i Judiska ungdomsförbundet i Sverige. Mira Kelber är ordförande i Judisk Ungdom i Malmö.


15.00. Rasmus Troedsson: Varför älskar jag det judiska folket?
Rasmus Troedsson är skådespelare, journalist och författare med en särskild kärlek till Israel och det judiska folket. Varur kommer denna kärlek till ett folk som förföljts i tusentals år och ett land som ”återuppstått” men ständigt förtalas av världssamfundet?


17.00. Christer Mattsson: Strukturell antisemitism
”Varför har vi lättare att acceptera döda judar än levande judar?” Christer Mattson är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Han har lett många resor till Förintelsens minnesplatser och konstaterat att antisemitismen inte tycks påverkas. Särskilt i förhållande till Israel uppvisas antisemitiska talemönster – som kanske är oavsiktliga?
**********************************

Lördag 30 september


11.00. Rasmus Troedsson: Varför älskar jag det judiska folket? 

Rasmus Troedsson är skådespelare, journalist och författare med en särskild kärlek till Israel och det judiska folket. Varur kommer denna kärlek till ett folk som förföljts i tusentals år och ett land som ”återuppstått” men ständigt förtalas av världssamfundet?


12.30. Israel 75 år
Det firar vi med tårta förstås. På lördagen från 12.30 tills tårtorna tar slut är det kalas i Vänskapsförbundet Sverige-Israels monter. Och naturligtvis bjuds det samtidigt på svar på frågor som du vill ställa om Israel!


14.00. Lars Adaktusson: En ny Israelpolitik - när blir det leverans på riktigt?
Regeringen har börjat leverera men för att det ska bli en verklig förändring måste vi på allvar ompröva biståndet, synen på UNWRA, agerandet i FN och den lika unika som ologiska placeringen av vår ambassad. Lars är riksordförande för Vänskapsförbundet Sverige-Israel, journalist, samhällsdebattör och tidigare EU-parlamentariker och riksdagsledamot.


15.00. Sameh Egyptson: Från antisemitism till hädelseförbud inom muslimska brödraskapets tänkande i Sverige
Sameh Egyptson har i sin doktorsavhandling och i sina böcker visat hur muslimska brödraskapet infiltrerat Sverige och fått stora offentliga bidrag för att sprida en mycket konservativ islamsk ideologi. 


16.00. Elvira Möller: Antisionism – den nya mutationen av ett urgammalt hat
Ja det går att kritisera Israel på samma sätt som man kan kritisera olika länder. Men när man särbehandlar Israel, världens enda judiska stat, är det faktiskt något mer än bara kritik. Elvira Möller har studerat användningen av orden i svenska medier.


17.00. Yvonne Freund Levi: Varhelst vi behövs och så länge det behövs.
IsraAID är Israels största humanitära hjälporganisation. Snabbt på plats när något hänt. Jordbävningarna i Turkiet och Marocko, flyktingar i både afrikanska och tyska läger, rent vatten i Kenya eller i ukrainska städer där vattenförsörjningen slagits sönder av ryska krigsbrott.

**********************************

Söndag 1 oktober


10.00. Yvonne Freund Levi: Varhelst vi behövs och så länge det behövs.

IsraAID är Israels största humanitära hjälporganisation. Snabbt på plats när något hänt. Jordbävningarna i Turkiet och Marocko, flyktingar i både afrikanska och tyska läger, rent vatten i Kenya eller i ukrainska städer där vattenförsörjningen slagits sönder av ryska krigsbrott.


11.00. Lars Adaktusson: Tvåstatslösningen - hur realistisk är den?
Oavsett vad vi tycker om idén så är förutsättningarna för en uppgörelse idag mycket dåliga. Vad kan vi göra istället för att komma närmare en verklig fred?


13.30. Mats Fält: Palestinierna – offer för ett cyniskt spel
Palestinierna talar om Nakhba – katastrofen – som inträffade när kriget mellan Israel och attackerande arabstater tvinga många att fly 1948–49. Att tvingas fly undan krig är alltid en katastrof. Men är inte den största katastrofen att omvärlden – FN, arabländerna, Sverige och världen – tvingat dem att fortsätta att vara flyktingar i 75 år? Mats Fält är vice ordförande i VSI.


14.30. Jörgen Knudtzon: Sverige behöver lära av Israel att vårda vattnet
Israel är totalt världsledande i att vårda vattnet, denna livsviktiga resurs som är bristvara för en tredjedel av världens befolkning. Israel har EN sjö och Sverige över 100 000 sjöar. Israel hjälper många länder med vattenteknik och även Sverige borde lära av Israels exempel både för att trygga dricksvattnet och för miljön. Jörgen Knudtzon är journalist.

Fler artiklar