22/10 arrangerade Vänskapsförbundet Sverige-Israel  en digital föreläsning på engelska med Bassem Eid.

Bassem Eid är en mycket välkänd palestinsk demokrati- och människorättsaktivist, uppvuxen i ett flyktingläger och boende i östra Jerusalem. Han har länge kritiskt granskat Hamas och är grundare av Palestinian Human Rights Monitoring Group. Till en början fokuserade han på brott mot mänskliga rättigheter som begås av israeliska styrkor, men har under många år breddat sin forskning till att omfatta brott som begås av den palestinska myndigheten (PA) och de palestinska väpnade styrkorna mot sitt eget folk. En berömd artikel är Free the Palestinians from Hamas | Bassem Eid | The Blogs (timesofisrael.com)

 

Fler artiklar