Vänskapsförbundet Sverige – Israels förtjänstdiplom år 2019 tilldelas Teol Dr. Göran Larsson.

Göran Larsson har oförtröttligt stått i främsta ledet för att öka förståelsen mellan judar och kristna, bekämpa antisemitism och sprida kunskap om Israel såväl i Sverige som i Israel
 
Tidigare pristagare:
2018     Ulf Cahn
2017     Stefan Sturesson
2016     Annika Borg
2015     Bengt-Ove Andersson
2014     Sören och Sirkka Ansgariusson
2013     Örjan Kättström
2012     Franz Cohn och Mietek Grocher

- - -

Järfälla den 16 maj 2019

Kära Israelvänner - Shalom!

Det är svårt att sätta ord på den stora tacksamhet jag känner över att ni har beslutat att hedra mig under Vänskapsförbundet Sverige-Israels rikskonferens i år. Jag är så enormt glad och önskar att jag också hade kunnat vara tillsammans med er denna helg för att personligen och direkt till er kunna uttrycka vad jag känner. Men tills vidare får jag göra det genom denna lilla hälsning
 
Eftersom jag är ett år yngre än staten Israel, firar jag just i dessa dagar jämna år. Israel är alltså ett år äldre än jag, och det känns som om Israel gått före mig genom livet och blivit mitt livs stora rikedom. Så om jag skulle ha gjort något förtjänstfullt som Vänskapsförbundet vill hedra mig för, är det endast ett litet gensvar på allt vad Israel och dess folk har gett mig under alla de år jag fått leva och verka där.
 
Kärleken till Israel förenar oss. Det är verkligen ett föregångsland och ett framtidsland, vilket är huvudtemat för årets rikskonferens. Samtidigt är det ett av världens mest utsatta länder, placerat under världens lupp, bedömt och även fördömt som få, men bärare av en välsignelse för alla folk – alldeles enligt löftet till Abraham redan för 4000 år sedan: ”Genom dig ska alla folk på jorden bli välsignade.” (1 Mosebok 12:3)
 
Må den välsignelsen vila över oss alla även i fortsättningen!
 
Jag hälsar er varmt och tackar för det stöd och den vänskap jag fått uppleva genom åren.
 
Shalom över Israels land och folk och över er alla!

Vännen Göran

Fler artiklar