Replik från Vänskapsförbundet Sverige-Israel efter kulturarbetarnas upprop [2/4]

Israel drabbas oavbrutet av attacker från Gaza. Olika grupper skjuter raketer och släpper iväg ballonger som ska orsaka eldsvådor i södra Israel. För några dagar sedan undkom en familj i sista sekunden att utplånas av en raket tolv mil från Gaza. Dessutom försöker våldsverkare och terrorister ta sig över gränsen för att mörda och plundra.

Det faktum att Israels försvarsmakt ofta framgångsrikt stoppar dessa angrepp gör dem inte mindre allvarliga. Inget land ska behöva leva i skräck för sina grannar.

I Gaza firar man när israeler dödas. Dödade och fängslade terroristers familjer får stora belöningar för sina insatser i kampen.

Situationen i Gaza borde stämma till eftertanke. Det är uppenbart vilken sida som står för terror och vägrar fred. Israel har samma rätt som andra stater att försvara sina medborgares liv och säkerhet. Angreppen från Gaza måste upphöra.

För delar av kultureliten är den terror som sprids från Gaza i stället ett argument för kulturell bojkott av den enda judiska staten i världen. Den enda demokratin i regionen och den enda stat där homosexuella och andra sexuella minoriteter kan leva i säkerhet.

I andra sammanhang brukar kontakter och samtal framhållas som viktiga vapen för fred och försoning. Det gäller tydligen andra – men inte den judiska staten.

Spåren från historien borde räcka som motargument mot det delar av vår kulturelit nu föreslår. Att arrangera schlagerfestivalen i Tel Aviv ger tvärtom hela världen chansen att få se det verkliga Israel. Den möjligheten får inte blockeras av en grupp som ensidigt driver sin avsky för landet.

De som tvivlade tidigare borde nu i Gaza kunna se det uppenbara – de palestinska grupper som står för hat och terror kan aldrig ge sin befolkning fred och välstånd. Fred kan bara skapas av de som tror på fred – och den kan bara skapas tillsammans med Israel, den enda demokratiska staten i regionen.

Mats Fält, ordförande i arbetsutskottet, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Stefan Dozzi, generalsekreterare, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Debattartikel publicerad i Aftonbladet 4 april 2019

Fler artiklar