Israel skulle tillsammans med andra länder kunna avhjälpa den allvarliga energibrist som Europas brytning med Ryssland inneburit. Det skriver Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet i Sverige och påpekar att Israel i förlängningen kan bidra till en klimatvänlig energiomställning inom EU.

Trots framsteg med att minska Europas beroende av rysk gas kvarstår det faktum att EU:s energiförsörjning förblir sårbar. 

Ett ökat inköp av flytande kinesisk naturgas tillsammans med perioder av dåligt väder kan vara startskottet för upprepade energikriser inom de kommande åren. Kina kan hålla tillbaka utbudet och driva upp priserna om behoven på hemmaplan måste tillgodoses. Europa behöver vända blicken mot östra medelhavsområdet för att hitta nya energilösningar.

Enligt det internationella
energiorganet kan Europa komma att ha ett underskott av gas på motsvarande 57 miljarder kubikmeter. Redan nu har energiintensiva anläggningar inom stål, aluminium, gödsel och ström tvingats att stängas ned.

För närvarande har Israel utvecklat naturgas motsvarande 1 000 miljarder kubikmeter. Landet kan ha ytterligare reserver på mellan 1 000–2 000 miljarder kubikmeter. Man uppskattar att Israel skulle kunna förse Europa med 15 miljarder kubikmeter årligen under en period av 15–20 år. Israeliska och cypriotiska gasreserver kan tillsammans med regionala aktörer som Irak och Libyen fylla upp en väsentlig del av det tomrum som lämnats av rysk gas. 

Förutsättningar finns att länka samman Israel till det grekiska fastlandet via Cypern och Kreta med en pipeline. Efter flera års förhandlingar tecknade Israel, Cypern, Grekland och Italien ett samförståndsavtal om att lägga världens längsta undervattens­ledning för export av gas från östra Medelhavet till Europa. Det samförstånds­avtalet tecknades redan år 2017. Europeiska Unionen har spelat en aktiv del och tidigare gått in med 100 miljoner dollar för genomförbarhetsprov.

Pipeline skulle kunna frakta väte eller annat låghaltigt kolbränsle i framtiden. Genom denna satsning skulle man också stödja EU:s energiomställning.

I framtiden skulle
ett partnerskap mellan EU och de länder som undertecknade Abrahamavtalen påskynda en hållbar energiomställning i synnerhet när det kommer till grönt väte. Israel är erkänt ledande inom ren energi vilket medför stora möjligheter för att landet tillsammans med Europa och gulfstaterna trappar upp innovativ ren energiproduktion, lagring och transport.

På grund av det brådskande behovet av att gå vidare med europeisk energisäkerhet bör EU arbeta med länderna vid östra medelhavsområdet och länderna som tog del av Abrahamavtalet för att påskynda strategiska lösningar. 

Tillsammans kan Europa och länderna i medelhavsregionen påskynda frigörelsen från ryskt energiberoende samtidigt som man bygger en mer stabil och hållbar framtid för Mellanöstern. 

Martin Blecher

Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel
Publicerad i Världen idag den 18:e april

Fler artiklar