Utsläppen kan användas i livsmedels-, djurfoder-, gödsel och glasindustrin.
Tjock, förorenande rök från fabriksskorstenar är ett ”nödvändigt ont” men tänk om den kunde förvandlas till något värdefullt istället?
En startup i Israel gör just detta, med en ny kolavskiljningsteknik som omvandlar utsläppen till lönsamma mineraler, istället för att säkra det under jord som konventionell teknik. 


Det är ett win-win läge eftersom processen släpper ut noll koldioxid - och genererar en användbar vara.

Reaktorer är anslutna till fabriksskorstenarna för att förhindra att föroreningarna någonsin släpps ut i miljön.
De förorenande gaserna passerar direkt genom reaktorerna, och vävs samman till instabila komponenter för att skapa mineraler som kan användas i livsmedels-, djurfoder-, glas- och gödningsindustrin.

Airovation Technologies, företaget som utvecklat tekniken, kan omvandla ett ton koldioxid om dagen till mineraler. År 2024 förväntas man ”mineralisera” 15 ton om dagen, i en enda anläggning.
Tanken är enkel, vi tar koldioxidutsläpp och använder kolet som råmaterial”, säger Marat Maayan, VD och medgrundare av företaget.
Vi hjälper fabriker att bli koldioxidfria. I synnerhet de som verkligen kämpar för att gå över till noll kol, som glasindustrin, som genererar utsläpp från de råvaror som de smälter.”Airovation samarbetar med sina partners, bygger platser nära deras fabriker som kan omvandla förorenade koldioxidutsläpp till natriumkarbonat, bikarbonat och kaliumkarbonat.

Företagen arbetar helt enkelt med sina industriella processer, men istället för att släppa ut koldioxidutsläpp i luften, pumpar bottnen av deras skorstenar ut det direkt in i diffusioner i reaktorerna på plats.

Den viktigaste resursen teknologin behöver är en flytande, alkalisk baserad produkt, som Airovation köper från lokala tillverkare.


Reaktorerna lägger till en katalysator till denna flytande lösning, som genererar syremolekyler med oparade elektroner.
De oparade elektronerna – eller radikalerna – gör syremolekylerna mycket instabila och resulterar i att de omedelbart reagerar med den koldioxidfyllda röken som passerar genom reaktorn, stelnar kolet och omvandlar det till värdefullt material.


Vi har denna mycket unika, snabba reaktion av mineralisering. Så vi fångar och lagrar i någon mening, inuti materialet. Och det här materialet kan användas. Det kan tillverkas på olika sätt från punktkällor till efterförbränningsprocesser, och kan stödja olika industrier som idag har väldigt svårt att gå över till noll koldioxid, till exempel glasindustrin.”Företag, särskilt i Europa, får ett visst antal ”koldioxidkrediter” varje år, varje kredit representerar rätten till att producera utsläpp motsvarande till ett ton av koldioxid.
De som inte lätthet kan minska sina utsläpp har en högre ekonomisk kostnad eller kan köpa krediter från företag som inte behöver deras. Koldioxidkrediter skapar ett monetärt incitament för företag att minska sina koldioxidavtryck. 

Maayan ger ett exempel på en av sina partners, en europeisk glasfabrik, som betalar runt 100 euros för varje ton av koldioxid den släpper ut.


"Nu lyckas vi inte bara få noll koldioxidutsläpp vid deras anläggning och hjälpa dem att spara miljontals euro i straffavgifter om året utan vi kan också förse dem med mineraler som har ett neutralt koldioxidavtryck till ett lägre pris."
Denna fabrik använder lastbilar av natriumkarbonat varje dag. Materialet behöver normalt tillverkas i Europa, och skickas till fabriken, men Airovation ger stabilitet till leveransskedjan utöver att förhindra ytterligare koldioxidutsläpp. 

Förra året, var logistikkedjan (av natriumkarbonat) galen,” säger han. ”Och priserna för att frakta saker, och att få dessa leveranser i tid, var väldigt känsligt.”
Nu kommer fabriker som samarbetar med Airovation inte uteslutande att behöva använda externa källor, utan kommer också ha en stadig leverans - producerandes i deras egen bakgård.

Och det är mer kostnadseffektivt än att enbart förlita sig helt på externa försändelser. Detta är ett tillägg till koldioxidkrediter som fabrikerna skulle undvika. 

Att skapa natriumkarbonat, bikarbonat, och kaliumkarbonat är en mycket energikrävande process, och i vissa fall är gruvdrift inblandat också.
Dessa fabriker skulle köpa produkten från Airovation efter att ha tillverkat det på plats.
Tanken är att ha ett långsiktigt kontrakt av lokala förnödenheter och skapa en cirkulär ekonomi.”

.
På grund av att det inte finns några straffavgifter för koldioxid i Israel fokuserar Airovation främst på europeiska och asiatiska länder. 
Traditionell teknik för koldioxidavskiljning, känd som direkt luftavskiljning (DAC), extraherar koldioxid direkt från atmosfären och lagrar den antingen djupt under jorden, använder den i kolsyra eller livsmedelsbearbetning eller kombinerar den med väte för att producera syntetiska bränslen.
Men det är väldigt energikrävande och dyrt att göra det.
Nyheten har tidigare rapporterats av NoCamels

Fler artiklar