Kampen mot Israel drivs på många olika sätt. I dag pågår ett lågintensivt krig längs gränsen mot Gaza, men främst längs Israels norra gräns. Hizbollah i Libanon och Iran i Syrien attackerar Israel då och då – de vill markera att de har kraft och vapenstyrka och påminna Israel om sin vilja att radera den judiska staten från kartan.

Ibland hör vi om hur Israel slagit till mot vapenlager i Syrien eller mot transporter som Iran skickar genom Syrien till Hizbollah. Israels flygvapen bevakar också södra Libanon för att hålla ögonen på Hizbollah. Allt detta sker efter att man informerat Ryssland.

Det kommer att bli ett krig längs Israels norra gräns, frågan är bara när. Kanske också mot Hamas i Gaza, alltså ett tvåfrontskrig.

Samtidigt pågår en annan krigföring, det som brukar kallas BDS (uppmaningen att bojkotta, avsluta investeringar och införa sanktioner mot Israel). Det är en envis rörelse som finns över hela världen, även i Sverige. Vissa individer agerar på eget bevåg, andra är sammanbundna i vittförgrenade nätverk.

Jag minns till exempel professorn på Karolinska institutet som vägrade handleda en student från Israel, bara för att hon var från Israel. Vi ser ibland kampanjer från Svenska kyrkan, Palestinagrupperna och en del politiska rörelser som vill attackera Israel genom att frysa ut landet på olika sätt. 

BDS-rörelsen har vuxit sig allt starkare i bland annat USA och Storbritannien, där aktiviteter för bojkott mot Israel på universitet och inom kulturområdet är väldigt vanliga. Judiska studentklubbar särbehandlas, och man protesterar när israeliska författare är på besök. Nu i helgen protesterade demonstranter utanför Carnegie Hall i New York när Israels filharmoniker var på besök.

Det är just för att det gäller judar och israeler som protesterna sker – vilka åsikter personerna har spelar ingen roll. Att särbehandla judar brukar kallas antisemitism.

Nu visar en israelisk rapport att det finns över hundra kopplingar mellan terrororganisationerna Hizbollah och PFLP (Folkfronten för Palestinas befrielse) och 13 stora BDS-organisationer. Att Hizbollah och PFLP vill bojkotta Israel är knappast märkligt – de vill ju i förlängningen förinta Israel. Men detta är större än så: Hizbollah och PFLP har placerat kända terrorister i BDS-nätverken. Ett 30-tal medlemmar, varav 20 har suttit i fängelse, en del för mord, återfinns i ledande positioner i BDS-rörelserna.

Rapporten visar att man samlar in pengar tillsammans, delar personal med varandra och att dessa personer inte har lämnat sina åsikter och terrorism bakom sig.

Det visar sig också att BDS-rörelserna fått miljoner euro i stöd från europeiska stater och filantropiska organisationer, lyckats använda sig av banksystemet och även fått in pengar genom så kallad crowdfunding (insamling via sociala medier).

Två exempel på terrorister i dessa sammanhang är Leila Khaled och Mustafa Awad. Khaled är mest känd för flygkapningar på 1970-talet och är fortfarande aktiv inom PFLP. Hon samlar in pengar till BDS-rörelser i Europa och Sydafrika. Hon besökte Sverige 2011 och 2016, båda gångerna inbjuden av Kommunistiska partiet.

Awad sitter för närvarande i fängelse. Han har varit aktiv i PFLP och tränats av Hizbollah. Awad representerade Samidoun, en organisation i Bryssel som bildade opinion för bojkott mot Israel och för att befria palestinska mördare i israeliska fängelser.

Israel utreder dessa band noga och ger informationen vidare till USA och europeiska stater. Man påpekar att terrorister använder sig av BDS-organisationer, inte bara för att främja bojkott av Israel, utan även för att få tillträde till framträdande europeiska politiker. 

Det finns dock en del goda nyheter. Bland annat har en amerikansk insamlingsplattform agerat och flera europeiska stater börjat se över sina kopplingar och bidrag till dessa rörelser. Men det finns mycket kvar att göra, inte minst i Sverige. BDS är bara ännu ett exempel på särbehandling av judar och Israel – en antisemitism som går långt tillbaka i tiden. 

Ulf Cahn
Generalsekreterare, Förenade Israelinsamlingen/Keren Hayesod 
https://www.israelinsamlingen.org

Israelkommentar publicerad i Världen idag 7 februari 2019

Fler artiklar