Staten Israel fyller 75 år. Det är en stat som ofta, medvetet eller omedvetet, definieras och karaktäriseras av konflikt utifrån omvärldens betraktelser. Det är också ett land vars metamorfos när det kommer till progress saknar motstycke i jämförelse med andra nationer. Hur man uppfattar staten Israel är olika. Varför man uppfattar Israel olika kan vara kopplat till hur gammal man är samt vilken kunskap man sitter inne på om såväl historisk dåtid men också samtid.   Ett lättförståeligt förhållningssätt till den föreställningsvärld man har om Israel och det judiska folket kan möjligtvis brytas ned till detta:   1) Personer som är under 85 år kommer inte ihåg en värld utan staten Israel  De som är yngre än 85 år kan inte relatera till hur en hel värld passivt såg på när två tredjedelar av ett folk som levde i Europa som ens grannar utplånades.Konsekvensen blir att man inte kan relatera till en värld då judar mördades och förföljdes bara för att de var judar.  2) Människor under 60 år har inget minne eller referensram till ett sårbart eller svagt Israel Minnen om 1948 års krig mellan Israel och omkringliggande arabstater bleknar. Tre år tidigare hade det judiska folket rest sig ur askan från Bergen-Belsen, Auschwitz och Theresienstadt.Inte heller minns människor idag upprinnelsen till sexdagarskriget 1967.Allmänbildandet kring förföljelserna av det judiska folket vid olika historiska skeenden är idag obefintlig. Utan att förstå historien är det svårt förstå samtiden. 3) Den israelisk-arabiska konflikten är världens mest exponerade konflikt   Israel är ett öppet samhälle. I förhållande till andra konfliktzoner, är relativt området enkelt att rapportera från.Det är alltså enkelt att skapa en nyhet. Nathan Shachar som under decennier arbetat som journalist, både från Israel och från Sydamerika, uppmärksammade att i Israel fanns det fler utstationerade journalister än i hela Sydamerika.  Dessa tre aspekter har betydelse i vår föreställningsvärld om Israel.   Vare sig Israel vill det eller inte så definieras landet mycket utifrån sin olösta konflikt med palestinierna. Det är en fråga som ofta överskuggar Israels närmast triumfliknande utveckling inom en rad områden.Att se och förstå Israel enbart som ett land präglat av krig och konflikt är inte att göra full rättvisa åt en nation som är så mycket mera än så.En dag som denna ska vi uppmärksamma framgångssagan Israel för dess bedrifter utan att för den skull förminska de perspektiv och sammanhang som landet Israel vanligtvis omnämns i. Idag erkänns cirka 195 nationer som suveräna stater. År 1950 anses det ha funnit 102 erkända nationer. Ingen av de stater som etablerats efter Israels återetablerande har åtnjutit större framgång än Israel. I Israel finns det över 6 000 nystartsföretag. För närvarande finns är det fler än 30 teknologiföretag som värderas över en miljard dollar, så kallade ”enhörningar”. Det är fler än hela Europa kombinerat.  Israel är världsledande i forskning om ren energi. Det är också en nation som gått från ett tillstånd att ha kronisk vattenbrist till att vara världsledande i droppbevattning och hur man återanvänder vatten.  Landet återfinns bland världens bäst utbildade länder enligt OECD. Det är därför föga förvånande att man hamnar på plats 15 utifrån det totala antalet Nobelpristagare. Per capita toppar Israel listan av länder som publicerar flest vetenskapliga rapporter. Fler människor i Israel än någon annanstans i världen besitter en universitetsexamen. Israels förste premiärminister David Ben Gurion återkom ofta till sin vision av ett land som utgjorde en moralisk och social ledstjärna för hela världen. Israels remarkabla metamorfos under dessa 75 år har gett honom rätt. 

Fler artiklar